خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش لیبرِآفیس کَلک : جابجایی ستون ها و ردیف ها، فُرمت دهی سلولها

آموزش لیبرِآفیس کَلک : جابجایی ستون ها و ردیف ها، فُرمت دهی سلولها
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش با چگونگی ایجاد ردیف در بین ردیف های موجود، ایجاد ستون در بین ستون های موجود و چگونگی جابجایی ستونها و ردیف ها در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. ضمن اینکه در مورد چگونگی تعیین فُرمت نمایشی مقادیر داخل سلولها (Number Format) اطلاعاتی را کسب خواهیم کرد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار

آموزش قبلی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : کار با سلولها

آموزش بعدی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : کار با برگه ها، نوار وضعیت

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.