خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش لیبرِآفیس کَلک : اعتبار سنجی اعداد

آموزش لیبرِآفیس کَلک : اعتبار سنجی اعداد
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش با چگونگی اعمال اعتبار سنجی بر روی اعداد در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. شما این امکان را دارید تا روی یک سلول، یا یک مجموعه سلول قوانینی را اعمال نمایید تا کاربر صرفاً با الزام آن قوانین بتواند مقادیر عددی را وارد نماید. به عنوان مثال شما می توانید کاربر را مجبور کنید تا در یک سلول تنها مقادیر بین 0 تا 100 را وارد کند و مجاز به وارد کردن سایر مقادیر نباشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار

آموزش قبلی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : تغییر هم زمان چندین برگه

آموزش بعدی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : اعتبار سنجی متنی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.