خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (Present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربا استفاده از افعال زیر، جملات را کامل کنید.

Complete the sentences using the following verbs:

 • cause(s)
 • connect(s)
 • drink(s)
 • live(s)
 • open(s)
 • speak(s)
 • take(s)

 1. Tanya ………. German very well.
 2. I don’t often ………. coffee.
 3. The swimming pool ………. at 7.30 every morning.
 4. Bad driving ………. many accidents.
 5. My parents ………. in a very small flat.
 6. The Olympic Games ………. place every four years.
 7. The Panama Canal ………. the Atlantic and Pacific oceans.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. speaks
 2. drink
 3. opens
 4. causes
 5. live
 6. take
 7. connects

 1. Tanya speaks German very well.
 2. I don’t often drink coffee.
 3. The swimming pool opens at 7.30 every morning.
 4. Bad driving causes many accidents.
 5. My parents live in a very small flat.
 6. The Olympic Games take place every four years.
 7. The Panama Canal connects the Atlantic and Pacific oceans.

 1. تانیا بسیار خوب آلمانی صحبت می کند.
 2. من معمولاً قهوه نمی نوشم.
 3. استخر شنا هر روز صبح ساعت 7:30 باز می شود.
 4. علّت اکثر تصادف ها رانندگی بَد است.
 5. پدر و مادر من در یک آپارتمان بسیار کوچک زندگی می کنند.
 6. بازیهای المپیک هر چهار سال یکبار اتّفاق می افتند.
 7. کانال پاناما، اقیانوس اطلس (آتلانتیک) و اقیانوس آرام را به یکدیگر متّصل می کند.


آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple)

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز