خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 4

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 4
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (Present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشما از لیز سوالاتی را در مورد او و خانواده اش می پرسید. این سوالات را بنویسید.

You ask Liz questions about herself and her family. Write the questions.

 1. You know that Liz plays tennis. You want to know how often. Ask her.
  How often ………. ?
 2. Perhaps Liz’s sister play tennis too. You want to know. Ask Liz.
  ………. your sister ………. ?
 3. You know that Liz reads a newspaper every day. You want to know which one. Ask her.
  ………. ?
 4. You know that Liz’s brother works. You want to know what he does. Ask Liz.
  ………. ?
 5. You know that Liz goes to the cinema a lot. You want to know how often. Ask her.
  ………. ?
 6. You don’t know where Liz’s grandparents live. You want to know. Ask Liz.
  ………. ?


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. How often do you play tennis?
 2. Does your sister play tennis?
 3. Which newspaper do you read?
 4. What does your brother do?
 5. How often do you go to the cinema?
 6. Where do your grandparents live? 1. You know that Liz plays tennis. You want to know how often. Ask her.
  How often do you play tennis?
 2. Perhaps Liz’s sister play tennis too. You want to know. Ask Liz.
  Does your sister play tennis?
 3. You know that Liz reads a newspaper every day. You want to know which one. Ask her.
  Which newspaper do you read?
 4. You know that Liz’s brother works. You want to know what he does. Ask Liz.
  What does your brother do?
 5. You know that Liz goes to the cinema a lot. You want to know how often. Ask her.
  How often do you go to the cinema?
 6. You don’t know where Liz’s grandparents live. You want to know. Ask Liz.
  Where do your grandparents live? 1. شما می دانید لیز تنیس بازی می کند. می خواهید بدانید هر چند وقت یکبار این کار را می کند. از او بپرسید.
  هر چند وقت یکبار تنیس بازی می کنی؟
 2. شاید خواهر لیز هم تنیس بازی می کند. شما می خواهید بدانید. از او بپرسید.
  آیا خواهر شما تنیس بازی می کند؟
 3. شما می دانید که لیز هر روز یک روزنامه را می خواند. شما می خواهید بدانید کدام روزنامه است. از او بپرسید.
  کدام روزنامه را می خوانی؟
 4. شما می دانید که برادر لیز کار می کند. شما می خواهید بدانید شغلش چیست. از او بپرسید.
  شغل برادرتان چیست؟
 5. شما می دانید که لیز زیاد به سینما می رود. شما می خواهید بدانید هر چند وقت یکبار این کار را می کند. از او بپرسید.
  هر چند وقت یکبار به سینما می روی؟
 6. شما نمی دانید که پدربزرگ و مادربزرگ لیز کجا زندگی می کنند. می خواهید بدانید. از او بپرسید.
  پدربزرگ و مادربزرگت کجا زندگی می کنند؟آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 3

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 5

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز