خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به ادامه موضوع زمان حال استمراری (Present Continuous) و ادامۀ زمان حال ساده (Present simple) در زبان انگلیسی می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 3

Present continuous and present simple 1
(I am doing and I do)


A


Compare:


Present continuous (I am doing)
We use the continuous for things happening at or around the time of speaking.
The action is not complete.

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1
 • The water is boiling. Can you turn it off?
 • Listen to those people. What language are they speaking?
 • Let’s go out. It isn’t raining now.
 • “I’m busy.” “What are you doing?”
 • I’m getting hungry. Let’s go and eat.
 • Kate wants to work in Italy, so she’s learning Italian.
 • The population of the world is increasing very fast.

We use the continuous for temporary situations:

 • I’m living with some friends until I find a place of my own.
 • A: You’re working hard today.
  B: Yes, I have a lot to do.

See Unit 1 for more information.


Present simple (I do)

We use the simple for things in general or things that happen repeatedly.

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1
 • Water boils at 100 degrees Celsius.
 • Excuse me, do you speak English?
 • It doesn’t rain very much in summer.
 • What do you usually do at weekends?
 • I always get hungry in the afternoon.
 • Most people learn to swim when they are children.
 • Every day the population of the world increases by about 200,000 people.

We use the simple for permanent situations:

 • My parents live in London. They have lived there all their lives.
 • John isn’t lazy. He works hard most of the time.

See Unit 2 for more information.


A


مقایسه:


حال استمراری (من دارم انجام می دهم)

ما از حال استمراری برای چیزهایی استفاده می کنیم که در زمان صحبت یا در حوالی زمان صحبت اتفاق افتاده اند. کار مربوطه هنوز تکمیل نشده است.

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 • آب در حال جوشیدن است. آیا می توانید خاموشش کنید.
 • به آن افراد گوش کنید. آنها به چه زبانی صحبت می کنند؟
 • بیا برنیم بیرون. الان دیگه باران نمی بارد.
 • "من مشغول کارم." "شما چه کار می کنید؟"
 • من گرسنه هستم. بیا بریم غذا بخوریم.
 • کِیت می خواهد در ایتالیا کار کند، برای همین مشغول یادگیری زبان ایتالیایی می باشد.
 • جمعیّت جهان به سرعت در حال رشد می باشد.

ما از حال استمراری برای شرایط موقّتی استفاده می کنیم:

 • من با چند تا از دوستانم زندگی می کنم تا زمانی که یک جایی برای خودم پیدا کنم.
 • A: امروز سخت مشغول کار هستید.
  B: بله، خیلی کارها دارم که باید انجامشان بدهم.

برای اطلاعات بیشتر درس 1 را ببینید.


حال ساده (انجام میدم)

ما از حال ساده برای چیزهایی به طول کلی و یا چیزهایی که بارها اتّفاق می افتند، استفاده می کنیم.

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 • آب در 100 درجۀ سانتیگراد (سلسیوس) جوش می آید.
 • ببخشید، آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
 • در تابستان، باران زیادی نمی بارد.
 • در تعطیلات آخر هفته معمولاً چه کار می کنید؟
 • من همیشه بعدازظهر گرسنه می شوم.
 • اکثر مردم وقتی بچّه هستند شنا کردن را یاد می گیرند.
 • هر روز جمعیّت جهان در حدود دویست هزار نفر افزایش می یابد.

ما از حال ساده برای شرایط قطعی استفاده می کنیم:

 • پدر و مادر من در لندن زندگی می کنند. آنها کل زندگی شان را آنجا بوده اند.
 • جان تنبل نیست. بیشتر اوقات او سخت کار می کند.

برای اطلاعات بیشتر درس 2 را ببینید.


B

I always do and I’m always doing

I always do (something) = I do it every time:

 • I always go to work by car. (not I’m always going)

“I’m always doing something” has a different meaning. For example:

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1
I’m always losing things = I lose things very often, perhaps too often, or more often than normal.

Two more examples:

 • You’re always watching television. You should do something more active. (= You watch television too often)
 • Tim is never satisfied. He’s always complaining. (= He complains too much)


B

من همیشه انجام می دهم (I always do) و من همیشه انجام می دهم(I’m always doing).

من همیشه انجام می دهم (هر چیزی) (I always do (something)) = من هربار آن را انجام می دهم:

 • من همیشه با ماشین به محل کارم می روم.

من همیشه چیزی را انجام می دهم (“I’m always doing something”) معنای متفاوتی دارد. برای مثال:

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

من دوباره قلمم را گم کردم. من همیشه چیزها را گم می کنم.

خانم در تصویر

من همیشه چیزها را گم می کنم = من معمولاً چیزها را گم می کنم، شاید بیشتر مواقع، یا بیشتر از حد معمول.

دو مثال دیگر:

 • شما همیشه تلویزیون تماشا می کنید. شما باید چیزی فعال تر انجام بدهید (= شما بیشتر مواقع تلویزیون تماشا می کنید)
 • تیم هرگز راضی نیست. او همیشه شکایت می کند. (= او بیش از حد شکایت می کند)آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 5

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 1

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز