خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 3

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 3
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 1 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارجملات B را تکمیل کنید. از always و ing استفاده کنید.

Finish B’s Sentences. Use always –ing.

 1. A: I’ve lost my pen again.
  B: Not again! ………. .
 2. A: The car has broken down again.
  B: That car is useless. It ………. .
 3. A: Look! You’ve made the same mistake again.
  B: Oh no, not again! I ………. .
 4. A: Oh, I’ve forgotten my glasses again.
  B: Typical! ………. .


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. You’re always losing your pen.
 2. It’s always breaking down.
 3. I’m always making the same mistake. / I’m always making that mistake.
 4. You’re always forgetting your glasses. 1. A: I’ve lost my pen again.
  B: Not again! You’re always losing your pen.
 2. A: The car has broken down again.
  B: That car is useless. It’s always breaking down.
 3. A: Look! You’ve made the same mistake again.
  B: Oh no, not again! I’m always making the same mistake.
 4. A: Oh, I’ve forgotten my glasses again.
  B: Typical! You’re always forgetting your glasses. 1. A: من دوباره خودکارم را گم کردم.
  B: دوباره نه! شما همیشه خودکارتان را گم می کنید.
 2. A: ماشین دوباره خراب شده است.
  B: اون ماشین دیگر بی فایده است. همیشه خراب می شود.
 3. A: ببین! شما دوباره همون اشتباه رو کردید.
  B: اوه نه، دوباره نه! من همیشه اون اشتباه رو تکرار می کنم.
 4. A: اوه، من دوباره عینکم را فراموش کردم.
  B: عادی است! شما همیشه عینکتان را فراموش می کنید.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 2

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز