خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2 - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2 - تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 2 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربا استفاده از کلمات داخل پرانتز جمله بسازید. (برای اینکه این تمرین را بتوانید حل کنید لازم است تا درس 3 را خوانده باشید.)

Use the words in brackets to make sentences. (You should also study Unit 3 before you do this exercise.)

 1. (you / not / seem / very happy today)
  .......... .
 2. (what / you / do?)
  .......... .
  Be quiet! (I / think)
  .......... .
 3. (who / this umbrella / belong to?)
  .......... .
  I have no idea.
 4. (the dinner / smell / good)
  .......... .
 5. Excuse me. (anybody / sit / there?)
  .......... .
  No, it’s free.
 6. (these gloves / not / fit / me)
  .......... .
  They’re too small.

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2 - تمرین 2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. You don’t seem very happy today.
 2. What are you doing?
  I’m thinking.
 3. Who does this umbrella belong to?
 4. The dinner smells good.
 5. Is anybody sitting there?
 6. These gloves don’t fit me. 1. You don’t seem very happy today.
 2. What are you doing?
  Be quiet! I’m thinking.
 3. Who does this umbrella belong to?
  I have no idea.
 4. The dinner smells good.
 5. Excuse me. Is anybody sitting there?
  No, it’s free.
 6. These gloves don’t fit me.
  They’re too small. 1. امروز زیاد خوشحال به نظر نمی رسی.
 2. چه کار می کنی؟
  ساکت باش. دارم فکر می کنم.
 3. این چتر مال چه کسی است؟
  هیچ نظری ندارم.
 4. شام بویِ خوبی دارد.
 5. ببخشید. آیا اینجا جایِ کسی است؟
  نه، آزاد است.
 6. این دستکش ها اندازۀ من نیست.
  آنها خیلی کوچکند.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2 - تمرین 1

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز