خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به صورت تصویری و گام به گام به چگونگی نصب نرم افزار اس کیو ال سرور اکسپرس نسخه 2008 می پردازیم. نرم افزار Microsoft SQL Server Express 2008 یک نرم افزار رایگان می باشد و برای اجرای نرم افزارهای بانک اطلاعاتی تحت اس کیو ال سرور به صورت تک کاربره، مورد نیاز می باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارآموزش تصویری نصب SQL Server Express 2008


ابتدا برنامۀ نصب اس کیو ال سرور را اجرا کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
کارهای اولیه به صورت اتوماتیک انجام می شود و صفحۀ SQL Server Installation Center نمایان می شود. در این صفحه ابتدا گزینۀ Installation را در سمت چپ انتخاب کنید و سپس در سمت راست صفحه گزینۀ New SQL Server stand-alone Installation ... را انتخاب نمایید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
صفحۀ Setup Support Rules نمایان می شود، بر روی OK کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
صفحۀ Product Key ظاهر می شود، بر روی Next کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
صفحۀ License Terms نمایان می شود. ابتدا گزینۀ I accept the license terms را تیک بزنید و سپس بر روی Next کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
صفحۀ Setup Support Files نمایان می شود، بر روی Install کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
صفحۀ Setup Support Rules نمایان می شود بر روی Next کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
صفحۀ Feature Selection نمایان می شود. ابتدا بر روی دکمۀ Select All کلیک کنید تا همۀ گزینه های مربوطه تیک بخورند و سپس بر روی Next کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
صفحۀ Instance Configuration نمایان می شود. بر روی Next کلیک کنید.

نکته در مورد صفحۀ Instance Configuration:
اگر قبلاً نسخه های دیگری از نرم افزار SQL Server را نصب کرده باشید، اسامی آن نسخه ها در قسمت Installed Instances نمایان می شوند. دقت کنید که نصب چند نسخه از اس کیو ال سرور روی یک کامپیوتر مانعی ندارد، اما هر بار باید در قسمت Named instance یک نام غیر تکراری به آن تخصیص بدهید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
در صفحۀ Disk Space Requirements بر روی Next کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
مهم صفحۀ Server Configuration نمایان می شود. دقّت کنید که این صفحه خیلی مهم می باشد و بدون خواندن کامل توضیحات از آن عبور نکنید. ابتدا بر روی دکمۀ Use the same account for all SQL services کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
در کادر محاوره ای ظاهر شده در قسمت Account Name گزینۀ NT AUTHORITY\SYSTEM را انتخاب کرده و بر روی OK کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
سپس در همان صفحۀ Server Configuration در مقابل قسمت SQL Server Browser گزینۀ Automatic را مشابه تصویر زیر انتخاب کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
ابتدا تصویر زیر را نگاهی بیندازید و مطمئن شوید که در صفحۀ نصب شما هم تنظیمات به همین شکل می باشد. حالا بر روی دکمۀ Next کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
مهم صفحۀ Database Engine Configuration نمایان می شود. بر روی دکمۀ Add Current User کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
ابتدا تصویر زیر را نگاهی بیندازید و مطمئن شوید که در صفحۀ نصب شما هم تنظیمات به همین شکل می باشد. حالا بر روی دکمۀ Next کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
در صفحۀ Error and Usage Reporting نیز بر روی Next کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
در صفحۀ Installation Rules نیز بر روی Next کلیک کنید.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
در صفحۀ Ready to Install بر روی دکمۀ Install کلیک کنید. این مرحله بسته به سخت افزار کامپیوتر شما ممکن است 10 دقیقه و یا بیشتر زمان ببرد. منتظر باشید تا عملیات تکمیل گردد.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
صفحۀ Installation Progress نمایان می شود. بر روی Next کلیک کنید. بلافاصله بعد از آن صفحۀ Comlete ظاهر می شود، بر روی Close کلیک کنید. عملیات نصب نرم افزار خاتمه یافته است.

آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
آموزش تصویری و گام به گام نصب نسخه اکسپرس اس کیو ال سرور 2008
مراحل نصب اس کیو ال سرور اکسپرس نسخه 2008 به پایان رسیده است. اگر مشابه تصویر فوق پیغام Your SQL Server 2008 installation completed successfully را می بینید، یعنی نصب به درستی انجام شده است.

لیست آموزش های مرتبط
نمایش دیدگاه ها (29 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز