خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین افعال را با استفاده از s- یا es- بنویسید.

Write these verbs with –s or –es.

 1. (read) she ……….
 2. (think) he ……….
 3. (fly) it ……….
 4. (dance) he ……….
 5. (have) she ……….
 6. (finish) it ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. (read) she reads.
 2. (think) he thinks.
 3. (fly) it flies.
 4. (dance) he dances.
 5. (have) she has.
 6. (finish) it finishes.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز