خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارجملات را با استفاده از مردمی که در تصاویر می بینید کامل کنید. از کلمات گفته شده استفاده کنید:

Complete the sentences about the people in the pictures. Use:

 • eat
 • go
 • live
 • play
 • play
 • sleep

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 2
 1. .......... the piano.
 2. They .......... in a very big house.
 3. .......... a lot of fruit.
 4. .......... tennis.
 5. .......... to the cinema a lot.
 6. .......... seven hours a night.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. He plays the piano.
 2. They live in a very big house.
 3. She eats a lot of fruit.
 4. He plays tennis.
 5. They go to the cinema a lot.
 6. He sleeps seven hours a night.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 3

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز