خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 5

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 5
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارجملاتی را دربارۀ خودتان بنویسید. از کلمات همیشه/هرگز/اغلب/معمولاً/گاهی اوقات استفاده کنید.

Write sentences about yourself. Use always/never/often/usually/sometimes.

  1. (watch TV in the evening) ……….
  2. (read in bed) ……….
  3. (get up before 7 o’clock) ……….
  4. (go to work/school by bus) ……….
  5. (drink coffee in the morning) ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


  1. (watch TV in the evening) I usually watch TV in the evening.
  2. (read in bed) I sometimes read in bed.
  3. (get up before 7 o’clock) I often get up before 7 o’clock.
  4. (go to work/school by bus) I never go to work by bus.
  5. (drink coffee in the morning) I usually drink two cups of coffee in the morning.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 4

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز