خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) در زبان انگلیسی می پردازیم.Unit 6

I don’t … (present simple negative)


A

The present simple negative is don’t/doesn’t + verb:

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative She doesn’t drink coffee.

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative He doesn’t like his job.

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative
 • I drink coffee, but I don’t drink tea.
 • Sue drinks tea, but she doesn’t drink coffee.
 • You don’t work very hard.
 • We don’t watch television very often.
 • The weather is usually nice. It doesn’t rain very often.
 • Gray and Nicole don’t know many people.


A

حال ساده منفی در زبان انگلیسی شامل don’t/doesn’t بعلاوۀ فعل مربوطه می باشد:

او قهوه نمی خورد.

او شغلش را دوست ندارد.

 • من قهوه می خورم، اما چای نمی نوشم.
 • سو چای می خورد، اما قهوه نمی نوشد.
 • شما خیلی سخت کار نمی کنید.
 • ما معمولاً تلویزیون نگاه نمی کنیم.
 • هوا معمولاً خوب است. غالباً باران نمی بارد.
 • گِرِی و نیکول آدمهای زیادی را نمی شناسند.


B

Remember:
I/we/you/they don’t …
he/she/it doesn’t …

 • I don’t like football.
 • He doesn’t like football.
 • I don’t like Fred and Fred doesn’t like me. (not Fred don’t like)
 • My car doesn’t use much petrol. (not My car don’t use)
 • Sometimes he is late, but it doesn’t happen very often.


B


 • من فوتبال را دوست ندارم.
 • او فوتبال را دوست ندارد.
 • من فِرِد را دوست ندارم و فِرِد هم مرا دوست ندارد.
 • ماشین من بنزین زیادی مصرف نمی کند.
 • گاهی اوقات او دیر می کند، اما این موضوع اغلب اتفاق نمی افتد.


C

We use don’t/doesn’t + infinitive (don’t like / doesn’t speak / doesn’t do etc.):

 • I don’t like washing the car. I don’t do it very often.
 • Sarah speaks Spanish, but she doesn’t speak Italian. (not doesn’t speaks)
 • Bill doesn’t do his job very well. (not Bill doesn’t his job)
 • Paula doesn’t usually have breakfast. (not doesn’t … has)


C

ما don’t/doesn’t را بعلاوۀ مصدر می کنیم.

 • من شستن ماشین را دوست ندارم. اغلب این کار را انجام نمی دهم.
 • سارا اسپانیایی صحبت می کند، امّا به زبان ایتالیایی صحبت نمی کند.
 • بیل کارش را خیلی خوب انجام نمی دهد.
 • پائول معمولاً صبحانه نمی خورد.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 5

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 1

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز