خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارجملات منفی را بنویسید.

Write the negative.

 1. I play the piano very well. ……….
 2. Jane plays the piano very well. ……….
 3. They know my phone number. ……….
 4. We work very hard. ……….
 5. He has a bath every day. ……….
 6. You do the same thing every day. ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. I play the piano very well. I don’t play the piano very well.
 2. Jane plays the piano very well. Jane doesn’t play the piano very well.
 3. They know my phone number. They don’t know my phone number.
 4. We work very hard. We don’t work very hard.
 5. He has a bath every day. He doesn’t have a bath every day.
 6. You do the same thing every day. You don’t do the same thing every day.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز