خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.اطلاعات را مطالعه کنید و با استفاده از like جملاتی را بنویسید.

Study the information and write sentences with like.

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 2
 1. Ben and Sophie ..........
  Kate ..........
  I .......... classical music.
 2. Ben and Sophie ..........
  Kate ..........
  I ..........
 3. ..........
  ..........
  ..........


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. Ben and Sophie like classical music.
  Kate doesn’t like classical music.
  I like classical music.
 2. Ben and Sophie don’t like boxing.
  Kate likes boxing.
  I don’t like boxing.
 3. Ben and Sophie like horror films.
  Kate doesn’t like horror films.
  I don’t like horror films.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 3

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز