خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار
نویسنده : امیر انصاری
آلن کار (Allen Carr) یک حسابدار موفق بود، اعتیاد او به سیگار تا آنجا پیش رفته بود که روزانه بیش از 100 نخ سیگار می کشید. در سال 1983 بعد از امتحان کردن روش های مختلف برای ترک سیگار که همگی با شکست مواجه شدند، او بالاخره توانست آن چیزی را که جهان منتظر آن بود کشف کند. او این کشفیات خودش را در قالب کتابی با نام "روش سادۀ آلن کار برای ترک سیگار" (Allen Carr's Easy Way to Stop Smoking) ارائه کرد. آلن کار را می توان اولین نفری نامید که به روانشناسی واقعی سیگار پی برد و روشی که ارائه داده است در بیش از 95 درصد مواقع همراه با موفقیت در ترک بوده است. نکتۀ منحصر بفرد روش آلن کار اینست که بر خلاف روش های رایج به هیچ وجه نیازی به ارادۀ قوی ندارید و همه چیز به صورت کاملاً ذهنی پیش می رود.

آموزش سالیدورکز 20-2019این کتاب به بیش از 40 زبان مختلف دنیا ترجمه شده است. از این رو ما نیز در سایت خوش آموز تصمیم گرفتیم تا این کتاب را در قالب یک ترجمۀ رایگان و اختصاصی که توسط خود بنده انجام شده است در اختیار فارسی زبانان عزیز قرار بدهیم.

نکته توسط مترجم: دلیل ترجمه و ارائه رایگان این کتاب کاملاً مبتنی بر انگیزه های شخصی است، بنده خودم موفق شدم با استفاده از روش آلن کار بعد از حدود 20 سال مصرف مداوم سیگار برای همیشه سیگار را ترک کنم. به شخصه خودم را همواره مدیون روش آقای آلن کار می دانم و از این رو بسیار علاقمند هستم که سایرین هم از وجود این روش آگاه گردند. اگر شما هم مثل من موفق به ترک سیگار با این روش شدید، حتماً به دوستان سیگاری دیگرتان نیز توصیه کنید.

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار

فهرست مطالب کتاب


 1. هشدار!
 2. مقدمه (1)
 3. مقدمه (2)
 4. مقدمه (3)
 5. مقدمه (4)
 6. فصل 1. بدترین معتاد نیکوتین که تاکنون دیده ام (1)
 7. فصل 1. بدترین معتاد نیکوتین که تاکنون دیده ام (2)
 8. فصل 2 . روش ساده (1)
 9. فصل 2 . روش ساده (2)
 10. فصل 3 . چرا ترک کردن سخت است؟ (1)
 11. فصل 3 . چرا ترک کردن سخت است؟ (2)
 12. فصل 4 . دام شیطانی (1)
 13. فصل 4 . دام شیطانی (2)
 14. فصل 5 . چرا سیگار کشیدن را ادامه می دهیم؟
 15. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (1)
 16. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (2)
 17. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (3)
 18. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (4)
 19. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (5)
 20. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (6)
 21. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (7)
 22. فصل 7 . شستشوی مغزی و شریک خواب (1)
 23. فصل 7 . شستشوی مغزی و شریک خواب (2)
 24. فصل 7 . شستشوی مغزی و شریک خواب (3)
 25. فصل 7 . شستشوی مغزی و شریک خواب (4)
 26. فصل 8 . تسکین رنج های ترک سیگار
 27. فصل 9 . استرس
 28. فصل 10 . خستگی
 29. فصل 11 . تمرکز
 30. فصل 12 . آرامش
 31. فصل 13 . سیگار ترکیبی
 32. فصل 14 . از چه چیزی دست می کشم؟ (1)
 33. فصل 14 . از چه چیزی دست می کشم؟ (2)
 34. فصل 14 . از چه چیزی دست می کشم؟ (3)
 35. فصل 15 . تحمیل بردگی بر خود
 36. فصل 16 . من هفته ای x پوند ذخیره خواهم کرد (1)
 37. فصل 16 . من هفته ای x پوند ذخیره خواهم کرد (2)
 38. فصل 17 . سلامتی (1)
 39. فصل 17 . سلامتی (2)
 40. فصل 17 . سلامتی (3)
 41. فصل 17 . سلامتی (4)
 42. فصل 17 . سلامتی (5)
 43. فصل 17 . سلامتی (6)
 44. فصل 17 . سلامتی (7)
 45. فصل 17 . سلامتی (8)
 46. فصل 18 . انرژی
 47. فصل 19 . من را آرام می کند و به من اعتماد به نفس می دهد
 48. فصل 20 . آن سایه های سیاه شیطانی
 49. فصل 21 . مزایای سیگاری بودن
 50. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (1)
 51. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (2)
 52. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (3)
 53. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (4)
 54. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (5)
 55. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (6)
 56. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (7)
 57. فصل 23 . مراقب کاهش مصرف باشید (1)
 58. فصل 23 . مراقب کاهش مصرف باشید (2)
 59. فصل 23 . مراقب کاهش مصرف باشید (3)
 60. فصل 24 . فقط یک سیگار
 61. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (1)
 62. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (2)
 63. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (3)
 64. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (4)
 65. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (5)
 66. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (6)
 67. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (7)
 68. فصل 26 . سیگاری مخفی (1)
 69. فصل 26 . سیگاری مخفی (2)
 70. فصل 27 . یک عادت اجتماعی؟
 71. فصل 28 . زمان بندی (1)
 72. فصل 28 . زمان بندی (2)
 73. فصل 28 . زمان بندی (3)
 74. فصل 28 . زمان بندی (4)
 75. فصل 28 . زمان بندی (5)
 76. فصل 29 . آیا دلم برای سیگار تنگ خواهد شد؟
 77. فصل 30 . آیا اضافه وزن پیدا خواهم کرد؟
 78. فصل 31 . اجتناب از انگیزه های نادرست
 79. فصل 32 . روش ساده ترک کردن (1)
 80. فصل 32 . روش ساده ترک کردن (2)
 81. فصل 32 . روش ساده ترک کردن (3)
 82. فصل 32 . روش ساده ترک کردن (4)
 83. فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (1)
 84. فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (2)
 85. فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (3)
 86. فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (4)
 87. فصل 34 . فقط یک پُک
 88. فصل 35 . آیا برای من سخت تر خواهد بود؟
 89. فصل 36 . مهمترین دلایل شکست
 90. فصل 37 . جایگزین ها (1)
 91. فصل 37 . جایگزین ها (2)
 92. فصل 37 . جایگزین ها (3)
 93. فصل 38 . آیا باید از موقعیت های وسوسه زا اجتناب کرد؟ (1)
 94. فصل 38 . آیا باید از موقعیت های وسوسه زا اجتناب کرد؟ (2)
 95. فصل 39 . لحظۀ وحی (1)
 96. فصل 39 . لحظۀ وحی (2)
 97. فصل 40 . آخرین سیگار (1)
 98. فصل 40 . آخرین سیگار (2)
 99. فصل 41 . هشدار نهایی
 100. فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (1)
 101. فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (2)
 102. فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (3)
 103. فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (4)
 104. فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (5)
 105. فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (6)
 106. فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (1)
 107. فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (2)
 108. فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (3)
 109. فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (1)
 110. فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (2)
 111. فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (1)
 112. فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (2)
 113. فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (3) - پایان کتاب

روش سادۀ ترک سیگار آلن کار به صورت مصوّر


ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار
کتاب روش سادۀ آلن کار برای ترک سیگار با مشارکت خانم Bev Aisbett در قالب یک کتاب با کارتون های زیبا چاپ و منتشر شده است. از آنجا که این کتاب بسیار جالب بود و نکات مهم کتاب اصلی را در قالب تصویر در ضمیر ناخود آگاه ما حک می کند آن کتاب را نیز ترجمه کرده ام که از طریق لینک زیر می توانید مشاهده اش نمایید. امید اینکه مثمر ثمر واقع شود.


مطالب مرتبط:دیدگاه ها(48)

مهران ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

اقای انصاری ممنون از مطلب مفیدتون و این لطف بزرگ که این کتابو ترجمه کردید...عالی بود

نعیم بهاری ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

جناب آقای انصاری واقعا شما قابل تحسین و افتخار ما هستید،با این همه تلاش و فعالیتهاییکه به هدف خدمت برای ما انجام میدهید،چه از برنامه نویسیهاییکه در قالب نرم افزار حسابداری ،چه آموزشهایی که در همین قالب، و اکنون که در زمینه ترجمه کتاب به این ارزشمندی،واقعا حضور افرادی از جمله شما برای میهن اسلامی که دلسوزانه تلاش میکنید،قابل تحسین میباشید،انشالله مسولین قدر شما رادانسته و از شما حمایت بکنند ،بنده فقط میتوانم با یک تشکر کوچک صمیمانه از تلاش شما قدردانی بعمل آورم.

امیر انصاری ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

دوستان گرامی با سلام.

نظرات محبت آمیز شما باعث قوت قلب ما است و خستگی را از تنمان در می آورد.

بی نهایت سپاسگزارم.

سعید ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

جناب آقای انصاری عزیز، برادر بزرگوار با سلام، نمیدونم با چه زبانی از شما تقدیرو تشکر کنم واقعا لطف و زحمت فراوانی برا ترجمه این کتاب کشیدین صمیمانه ازتون ممنونم اومیدوارم در تمام مراحل زندگی خوش بدرخشین دمتون گرم باشه.در پناه حضرت حق سلامت باشید.

کورش ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

عالی بود. با تشکر و سپاس فراوان

کورش ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

درود بر شما امیر جان. من چهل و هفت سالمه از پانزده سالگی سیگاری شدم ودر حال حاضر روزی دو بسته سیگار میکشیدم . با خواندن این کتاب سیگارهامو داخل سطل زباله ریختم. من الان یک غیر سیگاری شاد هستم و مطمئنم دیگه سیگار نخواهم کشید.

کاوه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

آیا کلاسهای ترک سیگار مفید است؟

امیر انصاری ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

دوست عزیز کاوه با سلام

توصیه من به شما اینست که این کتاب را کامل بخوانید. صرفاً همین یک کتاب برای ترک سیگار کفایت می کند و شما نیاز به هیچ نوع کلاسی ندارید.

با سپاس

اریش ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

این کتاب برای من یک معجزه بود، آقای انصاری دمتوون گرم.

فقططططططططططططططططططططططططططط روش آلن کااااااااااااااااااااااررررررررررررررررر
بالاخره از شر سیگار خلاص شدم.

... ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

آقا خدا اجرتان بدهد.

اسماعیل فرجی ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

درود بر آقای انصاری بزرگ و آلن کار که فرشته نجات من و خیلی از افرادی بوده که عمری به اسارت سیگار در اومده بودیم
حتی تصور اینکه یک روز بتونم سیگار نکشم دیوونم میکرد مگه میشد من که روزی دو پاکت سیگار میکشیدم یه روزی بتونم کنارش بذارم
به خاطر همین هر وقت به ترک فکر میکردم خودم رو یجورایی گول میزدم و میگفتم یه روزی بالاخره کمش میکنم و میذارمش کنار و هیچ موقع هم این کار رو نکردم تا با سایت شما و کتاب زیبای آلن مواجه شدم
باورتون نمیشه به خدا یک شبه این کتاب رو تموم کردم و از همون روز که اتفاقا تولد دخترمم بود تا الان ۲۶ روزه سیگار نکشیدم و هیچ میلی هم به این دشمن کوچولو که عمری فکر میکردم بهترین رفیقمه ندارم و نخواهم داشت
اینم بگم که من بر اثر سیگار سه ماهه چشم راستم دچار csr شده بود

خیلی دوست داریم آقای انصاری بابت ترجمه فوق العادتون و به نظر من که ثوابش از صدتا حج و کربلا رفتن بیشتر بوده نزد خدا

یدالله محمدی ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

سلام بر شما آقای انصاری عزیز

خدا شاهد است الان که اینرا می نویسم اشک در چشمانم جمع شده است و گریه می کنم. با امروز 15 روز می شود که با این روش سیگاررا ترک کردم و اصلا هم هوس نکردم. هیچ وقت فکرش را هم نمی کردم که یک روز سیگاررا ترک کنم. کاش سالهای قبل این روش را می دیدم و می شناختم. ارزو می کنم هر چه می خواهید خدا به شما بدهد.

ابوالقاسم لاهوتی ثانی ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

سلام .همین کتاب رو یک سایت دیگه به صورت صوتی با قیمت هشتاد هزار تومان ارایه دادن.شما چرا از این کانال درآمدزایی زایی نمی کنید؟؟؟

کورش ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

سلام امیر جان دوست خوبم . امروز فهمیدم دوتا از دوستانم موفق به ترک سیگار شدند میدونی با چه روشی؟ با استفاده از کتابی که شما با زحمت ترجمه کردی و رایگان در اختیار ما قرار دادی. وقتی دوستانم دیدند من ترک کردم و بدون هیچ هوس و سختی دارم از ترک لذت هم میبرم روش ترک رو از من پرسیدن من هم سایت شما رو معرفی کردم. امروز فهمیدم هردوشون که سیگاریهای حرفه ای و قهاری بودند خیلی راحت سیگارو کنار گذاشتن. افتخار میکنم به اینکه هموطن شما هستم

بنفشه ۱۳۹۸/۰۱/۲۲

سلام آقای انصاری.همسر من 47سال سن داره و تقریبا بیست ساله سیگاریه بارها اقدام به ترک کرده به صفر رسونده ولی باز هم شروع به کشیدن کرده راههای مختلفی رو امتحان کرده من خیلی در مورد ترک سیگار مطالعه کردم تحقیق کردم تا بتونم کمکش کنم چون سیگار کشیدنش واقعا منو رنج میده وترک سیگارش برام ی آرزو شده بارها قرص وارنیکیلین خورده دکتر رفته و .....ووو اما محیط کارش همکارایی که اکثریت سیگاری هستن کار سنگین و استرس کاری و درسی ... دست به دست هم دادن تا نتونه سیگارو ترک کنه خیلی خسته و نا امید شدم .ساعتها و ساعتها در طول روز به همین موضوع فکر میکنم این اواخر خیلی باهم بحث میکنیم.همش سر سیگار .علی رغم علاقه ای که به همسر و بچه هام دارم ولی زندگی برام تلخ شده خیلی تلخ.نمیتونم با سیگاری بودنش کنار بیام و بی تفاوت باشم . به هر دری زدم ولی جواب نمیگیرم . سیگاری بودنش رو از همه پنهون کردم پدرم مادرم و حتی دو فرزندمون به امید اینکه بهش کمک کنم ولی دیگه خستم خیلی خستم چون واقعا نمیشه من نمیخام همسرم سیگاری باشه نمیخام خودشو نابود کنه نمیخام .ولی هرکاری کردم نمیشه . خیلی وقتا در خلوت خودم بخاطر این موضوع اشک میریزم..چون نمیتونم بپذیرم که سیگاری باشه. خودش هم میخاد که کنار بذاره ولی نمیتونه با وسوسه هاش کنار بیاد.گاهی با خودم فک میکنم کاش بجای اون منسیگاری بودم اراده میکردمو میذاشتمش کنار. کاش من سیگاری بودم نه اون . خاهش میکنم راهنماییم کنیدچکار کنم

امیر انصاری ۱۳۹۸/۰۱/۲۲

دوست بزرگوار خانم بنفشه سلام

در مسائلی که مطرح کردید به نوعی بنده خود را شایسته پاسخگویی نمی دانم و به نظرم بیشتر نیاز به کمک گرفتن از مشاوره ها دارد. اما تجربه شخصی خودم را عرض می کنم امید دارم که مفید بیفتد:

بنده خودم نیز نزدیک به دو دهه درگیر سیگار بودم و با کمک راهنمایی های این کتاب موفق به ترک سیگار شدم و از این رو مشتاق شدم تا این تجربه شیرین شخصی ام را با سایرین نیز به اشتراک بگذارم. توصیه بنده به شما اینست که دو لینک زیر که مربوط به فصل 44 این کتاب می باشد بخوانید، در این دو لینک نویسندۀ این کتاب یعنی آقای آلن کار، توصیه هایی را به اطرافیانِ غیر سیگاری داشته است که بسیار به جا و مفید هستند:


با سپاس

بنفشه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

سلام. وقتتون بخیر . ممنون از پیشنهادتون برای مطالعه بخشهایی از کتاب آلن کار . ولی روشهای مختلفی بکار گرفتم حتی گاهی بخاطر موفقیت در ترک سیگار براش جشنهای کوچیک خانوادگی میگرفتم سوپرایزش میکردم هدیه میدادم تشویق میکردم ولی ..... در مورد مشاوره هم تجربه بهم ثابت کرده که کاری از دستشون برنمیاد و موضوع مراجعه کلا به حاشیه کشیده میشه . امیدم بعد از خداوند به این هست که مطالعه این کتاب براش مفید باشه . چون فرصت استفاده از اینترنت و... نداره کتاب رو از کتاب فروشی ها تهیه میکنم و در اختیارش میگذارم انشاالله به خواست خدا بتونه سیگار رو ترک کنه.
سپاسگزارم از لطفتون

raminmoradi.mahabad@gmail.com ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

مرسی از ادمین عزیز سایت، لطف بزرگی کردند،زی زحمت میتوانید تمام کتاب را یکجا برای من ایمیل کنید، اخه همیشه نمیتونم انلاین باشم و اگه pdf رو دانلود کنم میتونم همشو بخوم مرسی ممنون از شما

رامین ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

خسته نباشید ادمین عزیز، اگر لطف کنید تمام این کتاب را برای من ایمیل کنید ممنون میشم چون همیشه نمیتونم انلاین باشم و pdf می بود میتوانستم خیلی زود بخوانمش مرسی ممنون, اینم آدرس ایمیلم

raminmoradi.mahabad@gmail.com

رامین ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

خسته نباشید ادمین عزیز، اگر لطف کنید تمام این کتاب را برای من ایمیل کنید ممنون میشم چون همیشه نمیتونم انلاین باشم و pdf می بود میتوانستم خیلی زود بخوانمش مرسی ممنون, اینم آدرس ایمیلم

raminmoradi.mahabad@gmail.com

امیر انصاری ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

دوست عزیز رامین با سلام
لطفاً لینک زیر را بخوانید:


شهاب ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

باور نکردنی بود تجربه ای بود در حد معجزه زنده باشی جناب انصاری بینهایت از شما سپاس گذارم بابت این ترجمه زیبا .در حد توانم تا تونستم معرفی کردم سایت شما رو به دوستان درگیر تا آگاه بشن نسبت به این موضوع

فاطمه. ل ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

این کتاب عالیه دستتون درد نکنه آقای انصاری حدود یک هفته بود که ترک کرده بودم و میل شدیدی به سیگار داشتم ولی با خوندن این کتاب الان کاملا میلم از بین رفته و خیلی خوشحالم

سمانه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

با عرض سلام و احترام خدمت جناب آقای انصاری
من الان نزدیک به دو ساله که سیگار میکشم البته قبلا هم میکشیدم ولی هر از گاهی
واقعا حالم از خودم به هم میخوره که هیچ اراده ای ندارم در برابر سیگار
از جمع و خانواده دور شدم چون هیچکس از سیگاری بودنم خبر نداره و واقعا دوست ندارم تو هیچ جمعی برم فقط دوست دارم تو خونه ی خودم بمونم و آهنگ غمگین گوش بدم و هی سیگار بکشم
امشب با سایتتون آشنا شدم و با انگیزه ی زیاد دارم کتاب رو میخونم
امیدوارم موفق بشم
شما بخشنده ترین و مهربون ترین انسانی هستید که تو عمرم دیدم
دعای خیر من و تمام کسانی که کمکشون میکنید تا از شر این بلا نجات پیدا کنند بدرقه راهتوووون
یه دنیا ممنون

mah_maj ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

سلام خدمت ادمین سایت و تشکر از زحمات و مطالب ارزشمند شما.
ممنون میشوم فایل pdf این کتاب را برای بنده نیز ارسال نمایید.سپاس از شما

امیر انصاری ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

دوست عزیز با سلام
لطفاً لینک زیر را بخوانید:


صادق نیکزاد ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

سلام آقای انصاری، من با خواندن کتاب آلن کار که شما زحمت ترجمه اش را کشیده ای بعد از 35 سال مصرف شدید سیگار از تاریخ 17 شهریور 97 به راحتی آب خوردن با سیگار خداحافظی کردم و برای تشکر از زحماتت هر چه فکر کردم به جایی نرسیدم امروز بعد از مدت 11 ماه غیرسیگاری شدن برای زحماتت یک همسنگ پیدا کردم که با این کار میتوانم زحماتت را جبران کنم : میخواهم انشااله امسال اربعین پیاده به کربلا بروم و در زیر قبه آقایم سیدالشهدا (ع)برای تو و آلن کار از خداوند مهربان بخواهم بهترین درجات بهشت را در کنار خوبان عالم نصیب شما بفرماید . در آخر برای آلن کار آرزوی رحمت خداوند و برای تو امیرجان بهترین ها را از خداوند خواستارم . اجر ترجمه ات با امام حسین (ع)

آرش ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

با سلام.ممنون از آقای انصاری بابت ترجمه کتاب.این کتاب عالیه و من میخوام برای بار دوم بخونمش.به نظر من این حرف خیلی درسته که مهمتر از رها شدن از سیگار، حفظ کردن این شرایط و عدم برگشت به اونه، که با کشتن غولی که تو ذهن انسان سیگاری هست امکان پذیره.
به امید خدا اگه یک بار دیگه این کتابو بخونم ریسک برگشتن به این مخدرو صفر میکنم.
روح آلن کار شاد❤
با آرزوی بهترینها برای آقای انصاری عزیز❤

مهدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

اگه کسی سر خاک این آقای آلن کار رفت یه فاتحه از طرف منم بخونه خیلی کارش درسته معلوم نیست با ما چه کرد با یه کتاب من دوری سیگار رو بیش از دو ساعت غیر ممکن بود که بتونم تحمل کنم اما حالا دو هفته از آخرین سیگارم گذشته اصلا حس هم نمیکنم که من سیگاری بودم. دست آقای انصاری هم درد نکنه

وکیل ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

سلام
چی بگم ؟ اصلا چی میشه گفت ؟

یک هفتست که با مطالعه این کتاب از اعتیاد به سیگار رها شدم و آزادی خودمو بدست آوردم .

این کاری که شما انجام دادید با ترجمه این کتاب و قراردادنش در این سایت مطمئن باشید که کائنات پاسخ این خوبیتونو به بهترین نحو بشما خواهند داد . فقط میتونم بگم ممنونم .

رایان ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

سلام.به راحتی ترک کردم.خیلی ممنونم بابت ترجمه

بابک ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

من هم یک هفته است از بند و اسارت آزاد شدم. قبلاً حداقل روزی یک بسته می‌کشیدم. ممنون از نویسنده محترم و مترجم عزیز. با آرزوی بهترینها برای شما.

علي ۱۳۹۹/۰۱/۱۲

من ي بار خوندم كتاب رو ولي ب جاش ي چند بار جايگزين كردم الان دوباره سيگار ميكشم خواستم بدونم ميتونم دوباره با خوندنش ترك كنم خواهشا جواب بديد تشكر

امیر انصاری ۱۳۹۹/۰۱/۱۲

دوست عزیز علی با سلام

توصیۀ خود نویسنده (آلن کار) اینست که اگر یک بار با این روش ترک کردید و دوباره شروع کردید این روش برایتان جواب نخواهد داد. حتی کتاب دیگری با نام "تنها روش ترک سیگار" برای این نوع افراد نوشته است که متاسفانه بنده هنوز آن را ترجمه نکرده و حتی نخوانده ام و نمی دانم که مباحثش چیستند.

اما توصیۀ شخصی بنده ایسنت که سعی کنید دوباره با همین روش ذهنیت خوبی به ترک کردن پیدا کنید و در واقع به نوعی مغزتان را ریسیت کنید و از نو شروع کنید.

امیدوارم موفق شوید.

علي ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

جناب انصاري عزيز بنظرتون علت شكست من در چه چيزي بوده؟؟؟ من دوباره ميخوام كتابه رو بخونم بنظرتون موفق ميشم ؟؟ من وقتي كتاب رو ميخونم ب سادگي ميتونم سيگار رو ترك كنم اما بعد إز گذشت زمان دوباره وسوسه مياد سراغم .. اگه راهكاري هست ممنون ميشم

امیر انصاری ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

دوست عزیز علی با سلام
بنده خودم را در جایگاهی نمی بینم که بخواهم مشاوره بدهم یا برای کسی نسخه بپیچم یا اینکه دلیل شکست یا موفقیت افراد را ریشه یابی کنم. واقعیت امر اینست که در این ماجرا من هم مانند شما سالها قربانی بودم. خیلی اتفاقی با این روش آشنا شدم و امتحانش کردم. از آنجا که در مورد خودم جواب داده بود، آن را با شما و سایرین به اشتراک گذاشتم تا شاید به دیگران هم کمک کند که البته خوشبختانه ظاهراً به خیلی ها هم کمک کرده است. در مورد شخص شما هم امیدوارم روزی به هر نحوی مزۀ این آزادی از نیکوتین را بچشید که حقیقتاً زندگی من یکی را که از این رو به آن رو کرد.

امیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

سلام جناب انصاری بزرگوار

با همین روش، با همین ترجمه‌ای که زحمتش رو کشیدید، بعد از ۱۵ سال و توی سن ۴۰ سالگی، یک ماهه به سادگی گذاشتم کنار، حتی هوس هم نمیکنم.
از خدا برای شما و همه عزیزانتون طلب سلامت و شادی و موفقیت دارم.
یک دنیا ممنونم.

محمد ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

سلام درود بر شما

سهیل ۱۳۹۹/۰۵/۱۷

جناب انصاری عزیز
بالاخره بعد از 27 سال کشیدن بی وقفه سیگار الان بدون هیچ مشکلی (البته ۳ روز اول واقعا دل ضعفه شدید داشتم و هیولای کوچک بیقراریه بسیاری داشت ) تونستم این لعنتی رو کنار بگذارم و از زندگی لذت ببرم ، ارزش کار شما غیر قابل بیان هست ، امیدوارم به هر چیزی که در زندگی آرزو دارید برسید

سامان ۱۳۹۹/۰۵/۲۴

اقاي انصاري عزيز ضمن تشكر فراوان از شما ي سوال داشتم آيا تا وقتي كه كتاب تمام نشده نميشود سيگار را ترك كرد ؟؟ يعني مثلا من دوس دارم كتاب رو بخونم و سيگار رو هم از همين الان ك دارم ميخونم ترك كنم ميشه ؟؟

امیر انصاری ۱۳۹۹/۰۵/۲۴

دوست عزیز سامان با سلام
توصیه نویسنده اینست که صبر کنید و تا آخر کتاب اقدامی نکنید و ابتدا همۀ آگاهی های لازم را دربارۀ آن کسب کنید. با این حال تصمیم با خودتان است.

سامان ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

ممنون از توجهتون

علی ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

سلام درود بر شما خیلی ممنون از زحمتی که کشیدید بعد 15سال دو روز سیگار نکشیدم و حتی فکرشم نمی کردم

کوروش ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

هورا که من سیگاری نیستم

Vahid ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

با سلام و خداقوت خدمت جناب آقای انصاری.
ممنون بابت زحمتی که در ترجمه کتاب فوق کشیدید.من بعد از ۲۵ سال موفق به ترک سیگار شدم .روح آلن کار شاد.

محمدرضا ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

سلام
اول یه تشکر ویژه کنم خدمت آقای انصاری که زحمت ترجمه کتاب رو کشیدن
بعدش هم از آقای آلن کار هرچند ایشون فارسی بلد نیستن و نظر منو نمیبینن

بنده بعد از 8 سال سیگار کشیدن در سن 25، الان نزدیک 2 ماهه که ترک کردم
جالبترین نکته اینه که من لحظه وحی رو قبل از به پایان رسوندن کتاب دیدم :)

نمیدونم چطوری تشکر کنم، چون تمام تحولات زندگی من از دو ماه پیش شروع شده و ترک سیگار که
مثل رویایی برای من بود حالا شده انگیزه و اراده ای قوی برای بهتر کردن شرایط خودم و اطافیانم و علاوه برسیگار تصمیم بر روی رشد شخصی خودم گرفتم :)

یه توصیه دارم به سیگاری هایی که شک به ترک دارن، شروع کن، چیزی برای از دست دادن نداری عوضش چیزهایی بدست میاری که یک عمر تو ترک سیگار ازشون محروم بودی ^_^

شیوا ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

باسلام
من ۱۸ سال سیگار می کشیدم و عاشقانه سیگار رو دوست داشتم و حتی فکر ترک هم آزارم میداد.
تا اینکه ۳ سال پیش بیماری برایم ایجاد شد و دکتر بهم گفت باید حتما سیگار رو ترک کنی من بارها سعی کردم ولی من نتوانستم
تا اینکه با این کتاب آشنا شدم با خواندن آن به راحتی طی یه هفته سیگار رو کنار گذاشتم و به یه غیر سیگاری شاد تبدیل شدم الان هم هیچ تمایلی به سیگار ندارم
خواستم تشکر کنم از آقای انصاری

حمید ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

سلام بر آقای انصاری عزیز ودرود به روح بزرگ آقای آلن کار واما در مورد خودم عرض کنم از سن 18سالگی شروع به سیگار کشیدن کردم و الان چهل و هفت ساله سیگاریم.با خوندن کتاب توهم سیگار از ذهن من بیرون رفت وداشتم از غیر سیگاری بودنم لذت میبردم که یک لحظه غفلت و یکی دو پک سیگار لعنتی تمام ارزوهایم رو به باد داد.بعد ازاون بازم کتاب رو خوندم ولی دیگه مثل بار اول نشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.

لطفا پیش از ارسال دیدگاه ، به نکات زیر توجه فرمایید :

- از نوشتن دیدگاه های غیر مرتبط با پست جدا خودداری کنید. دیدگاه ها و سوالات متفرقۀ خود را می توانید در تالارهای گفتمان خوش آموز مطرح نمایید.
- لطفاً دیدگاه های خود را با حروف فارسی تایپ کنید، دیدگاه های فینگیلیش تایید نمی شوند.
- قبل از ارسال دیدگاه حتما متن پست و نظرات سایر دوستان را بخوانید . نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
- نظر شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید .
- لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از طریق ایمیل khoshamoz[at].hotmail.com ارسال نمایید
- چرا آموزش های سایت خوش آموز در قالب فایل pdf به صورت یکجا ارائه نمی شوند؟
- چرا برخی پرسش های کاربران پاسخ داده نمی شوند؟

آموزش های رایگان خوش آموز