خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار
نویسنده : امیر انصاری
آلن کار (Allen Carr) یک حسابدار موفق بود، اعتیاد او به سیگار تا آنجا پیش رفته بود که روزانه بیش از 100 نخ سیگار می کشید. در سال 1983 بعد از امتحان کردن روش های مختلف برای ترک سیگار که همگی با شکست مواجه شدند، او بالاخره توانست آن چیزی را که جهان منتظر آن بود کشف کند. او این کشفیات خودش را در قالب کتابی با نام "روش سادۀ آلن کار برای ترک سیگار" (Allen Carr's Easy Way to Stop Smoking) ارائه کرد. آلن کار را می توان اولین نفری نامید که به روانشناسی واقعی سیگار پی برد و روشی که ارائه داده است در بیش از 95 درصد مواقع همراه با موفقیت در ترک بوده است. نکتۀ منحصر بفرد روش آلن کار اینست که بر خلاف روش های رایج به هیچ وجه نیازی به ارادۀ قوی ندارید و همه چیز به صورت کاملاً ذهنی پیش می رود.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین کتاب به بیش از 40 زبان مختلف دنیا ترجمه شده است. از این رو ما نیز در سایت خوش آموز تصمیم گرفتیم تا این کتاب را در قالب یک ترجمۀ رایگان و اختصاصی که توسط خود بنده انجام شده است در اختیار فارسی زبانان عزیز قرار بدهیم.

نکته توسط مترجم: دلیل ترجمه و ارائه رایگان این کتاب کاملاً مبتنی بر انگیزه های شخصی است، بنده خودم موفق شدم با استفاده از روش آلن کار بعد از حدود 20 سال مصرف مداوم سیگار برای همیشه سیگار را ترک کنم. به شخصه خودم را همواره مدیون روش آقای آلن کار می دانم و از این رو بسیار علاقمند هستم که سایرین هم از وجود این روش آگاه گردند. اگر شما هم مثل من موفق به ترک سیگار با این روش شدید، حتماً به دوستان سیگاری دیگرتان نیز توصیه کنید.

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار

فهرست مطالب کتاب


 1. هشدار!
 2. مقدمه (1)
 3. مقدمه (2)
 4. مقدمه (3)
 5. مقدمه (4)
 6. فصل 1. بدترین معتاد نیکوتین که تاکنون دیده ام (1)
 7. فصل 1. بدترین معتاد نیکوتین که تاکنون دیده ام (2)
 8. فصل 2 . روش ساده (1)
 9. فصل 2 . روش ساده (2)
 10. فصل 3 . چرا ترک کردن سخت است؟ (1)
 11. فصل 3 . چرا ترک کردن سخت است؟ (2)
 12. فصل 4 . دام شیطانی (1)
 13. فصل 4 . دام شیطانی (2)
 14. فصل 5 . چرا سیگار کشیدن را ادامه می دهیم؟
 15. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (1)
 16. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (2)
 17. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (3)
 18. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (4)
 19. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (5)
 20. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (6)
 21. فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (7)
 22. فصل 7 . شستشوی مغزی و شریک خواب (1)
 23. فصل 7 . شستشوی مغزی و شریک خواب (2)
 24. فصل 7 . شستشوی مغزی و شریک خواب (3)
 25. فصل 7 . شستشوی مغزی و شریک خواب (4)
 26. فصل 8 . تسکین رنج های ترک سیگار
 27. فصل 9 . استرس
 28. فصل 10 . خستگی
 29. فصل 11 . تمرکز
 30. فصل 12 . آرامش
 31. فصل 13 . سیگار ترکیبی
 32. فصل 14 . از چه چیزی دست می کشم؟ (1)
 33. فصل 14 . از چه چیزی دست می کشم؟ (2)
 34. فصل 14 . از چه چیزی دست می کشم؟ (3)
 35. فصل 15 . تحمیل بردگی بر خود
 36. فصل 16 . من هفته ای x پوند ذخیره خواهم کرد (1)
 37. فصل 16 . من هفته ای x پوند ذخیره خواهم کرد (2)
 38. فصل 17 . سلامتی (1)
 39. فصل 17 . سلامتی (2)
 40. فصل 17 . سلامتی (3)
 41. فصل 17 . سلامتی (4)
 42. فصل 17 . سلامتی (5)
 43. فصل 17 . سلامتی (6)
 44. فصل 17 . سلامتی (7)
 45. فصل 17 . سلامتی (8)
 46. فصل 18 . انرژی
 47. فصل 19 . من را آرام می کند و به من اعتماد به نفس می دهد
 48. فصل 20 . آن سایه های سیاه شیطانی
 49. فصل 21 . مزایای سیگاری بودن
 50. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (1)
 51. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (2)
 52. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (3)
 53. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (4)
 54. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (5)
 55. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (6)
 56. فصل 22 . ترک سیگار با روش ارادۀ قوی (7)
 57. فصل 23 . مراقب کاهش مصرف باشید (1)
 58. فصل 23 . مراقب کاهش مصرف باشید (2)
 59. فصل 23 . مراقب کاهش مصرف باشید (3)
 60. فصل 24 . فقط یک سیگار
 61. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (1)
 62. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (2)
 63. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (3)
 64. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (4)
 65. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (5)
 66. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (6)
 67. فصل 25 . سیگاری های گاه به گاه، نوجوانان، غیر سیگاری ها (7)
 68. فصل 26 . سیگاری مخفی (1)
 69. فصل 26 . سیگاری مخفی (2)
 70. فصل 27 . یک عادت اجتماعی؟
 71. فصل 28 . زمان بندی (1)
 72. فصل 28 . زمان بندی (2)
 73. فصل 28 . زمان بندی (3)
 74. فصل 28 . زمان بندی (4)
 75. فصل 28 . زمان بندی (5)
 76. فصل 29 . آیا دلم برای سیگار تنگ خواهد شد؟
 77. فصل 30 . آیا اضافه وزن پیدا خواهم کرد؟
 78. فصل 31 . اجتناب از انگیزه های نادرست
 79. فصل 32 . روش ساده ترک کردن (1)
 80. فصل 32 . روش ساده ترک کردن (2)
 81. فصل 32 . روش ساده ترک کردن (3)
 82. فصل 32 . روش ساده ترک کردن (4)
 83. فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (1)
 84. فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (2)
 85. فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (3)
 86. فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (4)
 87. فصل 34 . فقط یک پُک
 88. فصل 35 . آیا برای من سخت تر خواهد بود؟
 89. فصل 36 . مهمترین دلایل شکست
 90. فصل 37 . جایگزین ها (1)
 91. فصل 37 . جایگزین ها (2)
 92. فصل 37 . جایگزین ها (3)
 93. فصل 38 . آیا باید از موقعیت های وسوسه زا اجتناب کرد؟ (1)
 94. فصل 38 . آیا باید از موقعیت های وسوسه زا اجتناب کرد؟ (2)
 95. فصل 39 . لحظۀ وحی (1)
 96. فصل 39 . لحظۀ وحی (2)
 97. فصل 40 . آخرین سیگار (1)
 98. فصل 40 . آخرین سیگار (2)
 99. فصل 41 . هشدار نهایی
 100. فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (1)
 101. فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (2)
 102. فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (3)
 103. فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (4)
 104. فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (5)
 105. فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (6)
 106. فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (1)
 107. فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (2)
 108. فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (3)
 109. فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (1)
 110. فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (2)
 111. فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (1)
 112. فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (2)
 113. فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (3) - پایان کتاب

روش سادۀ ترک سیگار آلن کار به صورت مصوّر


ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار
کتاب روش سادۀ آلن کار برای ترک سیگار با مشارکت خانم Bev Aisbett در قالب یک کتاب با کارتون های زیبا چاپ و منتشر شده است. از آنجا که این کتاب بسیار جالب بود و نکات مهم کتاب اصلی را در قالب تصویر در ضمیر ناخود آگاه ما حک می کند آن کتاب را نیز ترجمه کرده ام که از طریق لینک زیر می توانید مشاهده اش نمایید. امید اینکه مثمر ثمر واقع شود.


مطالب مرتبط:نمایش دیدگاه ها (56 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز