خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 8 . تسکین رنج های ترک سیگار

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 8 . تسکین رنج های ترک سیگار
نویسنده : امیر انصاری
همانطور که پیشتر توضیح دادم، سیگاری ها فکر می کنند که برای لذت بردن از سیگار، آرامش و یا انواع دیگری از تقویت ها، سیگار می کشند. در حقیقت، این یک توهم است. تنها دلیل سیگار کشیدن تسکین درد و رنج ناشی از خود سیگار است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارامروزه ما از سیگار به عنوان یک دوست اجتماعی استفاده می کنیم. ما می توانیم آن را برداریم، یا اینکه رهایش کنیم. اگر چه زنجیرۀ ظریفی آغاز می گردد. ذهن ناخود آگاه ما شروع می کند به درک این مساله که ما می توانیم بعضی وقتها به خاطر لذتش سیگار بکشیم.

هر چه بیشتر در دام این مادۀ مخدر می افتیم، بیشتر نیاز داریم تا رنج های ناشی شده از آن را تسکین دهیم، و سیگار بیشتر شما را تسخیر می کند، هر چه بیشتر خودتان را فریب می دهید که گرفتارش نخواهید شد، درست برعکس آن اتفاق می افتد. همه چیز به آهستگی و تدریجی اتفاق می افتد، شما حتی از آن آگاه هم نخواهید شد. هر روز نسبت به روز قبل هیچ تفاوتی را احساس نمی کنید. خیلی از سیگاری ها حتی تا لحظه ای که تصمیم به ترک سیگار می گیرند، متوجه نمی شوند که در دام سیگار افتاده اند. حتی معمولاً در آن موقع هم این مساله را نمی پذیرند. سپس شروع می کنند که خودشان را متقاعد کنند از آن لذت می برند.

من گفتگوی زیر را با صدها نوجوان داشته ام.

  • من: آیا متوجه می شوید که نیکوتین یک ماده مخدر است و تنها دلیلی که شما مشغول سیگار کشیدن هستید اینست که نمی توانید ترکش کنید.
  • نوجوان: مزخرفه! من ازش لذت می برم. اگر لذت نمی بردم دیگه نمی کشیدم.
  • من: ازت میخوام که فقط برای یک هفته ترکش کنی تا به من ثابت کنی.
  • نوجوان: لازم نیست. من ازش لذت می برم. اگر بخوام ترک کنم، راحت ترکش می کنم.
  • من: ازت میخوام که فقط برای یک هفته ترکش کنی تا به خودت ثابت کنی، که در دامش نیفتاده ای.
  • نوجوان: آخه برای چی! من دارم باهاش حال می کنم.

همانطور که قبلاً هم اشاره کردم، سیگاریها تمایل دارند تا رنج های ترک سیگار را در زمان استرس، خستگی، تمرکز، آرامش و یا ترکیبی از اینها، تسکین ببخشند. این نکات در چند فصل بعدی با جزئیات بیشتری، ارائه خواهند شد.


قبلی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 7 . شستشوی مغزی و شریک خواب (4)

بعدی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 9 . استرس

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.