خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (2)

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (2)
نویسنده : امیر انصاری
یکی از محرکهای رایج یک وعدۀ غذایی می باشد، مخصوصاً اگر در رستوران و همراه با دوستان صرف شود. سیگاری سابق الان احساس بدبختی می کند، چرا که از سیگارش محروم شده است. دوستان او سیگارهایشان را روشن می کنند و احساس محرومیت او بیشتر هم می شود. در حال حاضر او از غذا و یا آن مناسبت اجتماعی لذت نمی برد. دلیل این مساله وابستگی سیگار با غذا و مناسبت اجتماعی است که منجر می شود تا سیگاری سابق از یک ضربۀ سه گانه رنج ببرد، و شستشوی مغزی هر لحظه در حال افزایش می باشد. اگر او مصمم باشد و به اندازۀ کافی دست نگه دارد، در نهایت بهرۀ خودش از زندگی را می پذیرد و به زندگی ادامه می دهد. با این وجود، بخشی از شستشوی ذهنی باقی می ماند، و من فکر می کنم که دومین چیز تاثر بار سیگاری هایی هستند که به دلیل سلامتی یا پول سیگار را ترک کرده اند، این افراد حتی بعد از گذشت چندین سال از ترک سیگار باز هم اشتیاق سیگار کشیدن را هنوز به همراه خواهند داشت. او با توهمی که در ذهنش مدتهاست وجود دارد بدون هیچ ضرورتی مدام خودش را شکنجه می دهد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارحتی با روش من، بزرگترین عامل شکست پاسخ دادن به محرک ها می باشد. سیگاری سابق تمایل دارد تا سیگار را به عنوان نوعی دارو نما یا حبه قند در نظر بگیرد. او با خودش فکر می کند: "می دانم که سیگار هیچ کاری برای من نمی کند، اما اگر فکر کنم که کاری می کند، در برخی مواقع می تواند به من کمک کند."

یک حبه قند، هر چند به صورت فیزیکی هیچ کمکی نمی کند، اما می تواند یک کمک قدرتمند ذهنی باشد تا علائم واقعی را کاهش بدهد و بنابراین دارای منافعی است. با این حال، سیگار حبه قند نیست. سیگار علائمی را که در ظاهر کاهش می دهد، در واقعیت ایجاد می کند و بعد از مدتی که از کشیدن سیگار گذشت دوباره به آن نیاز پیدا خواهید کرد. سیگار منجر به بیماری می شود، و علاوه بر آن قاتل شماره 1 جامعه نیز می باشد.

شما ممکن است با مقایسه یک فرد غیر سیگاری و یک فرد سیگاری که چند سال از ترک کردنش می گذرد، این مساله را بهتر درک کنید. موردی را در نظر بگیرید که زنی همسرش را از دست داده است. در اینگونه مواقع خیلی عادی است که یک سیگاری بگوید: "سیگار می خواهید. به شما کمک می کند تا آرام شوید."

اگر سیگار پذیرفته شود، سیگار هیچ تاثیر آرام کردنی بر روی آن زن نخواهد داشت، چرا که آن زن به نیکوتین معتاد نیست و هیچ رنج دوری از نیکوتین ندارد که با کشیدن سیگار آن رنج از بین برود. در بهترین وضعیت ممکن است به او یک تقویت روانی زود گذر بدهد. به محض اینکه سیگار خاموش شد، فاجعه اصلی هنوز در آنجا وجود دارد. در واقع نا آرامی او افزایش نیز یافته است، چرا که آن زن هم اکنون علاوه بر رنج از دست دادن همسرش، از رنج کمبود نیکوتین نیز آزرده می شود، و برای اینکه حداقل از یکی از این رنج ها موقتاً رهایی یابد، سیگار دیگری را روشن می کند، و زنجیرۀ بدبختی را آغاز می کند. تمام این سیگارها صرفاً یک تاثیر روانشناسی آنی برای تقویت می گذارند. همین تاثیر را می توان با یک کلام آرامش بخش و یا با یک نوشیدنی نیز بدست آورد. بسیاری از غیر سیگاری ها و همینطور سیگاری های سابق در نتیجۀ چنین موقعیت هایی به آن علفهای هرز اعتیاد پیدا کرده اند.

ادامۀ فصل 33 در بخش بعدی ...


قبلی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (1)

بعدی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (3)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.