خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (3)

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (3)
نویسنده : امیر انصاری
ضروری است که از همان ابتدا با شستشوی ذهنی مقابله کنیم. این موضوع را در سرتان روشن سازید: شما به سیگار نیازی ندارید، و با ادامه دادن به این مساله که به سیگار به چشم حامی یا تقویت کننده نگاه می کنید، خودتان را شکنجه می دهید. لازم نیست بدبخت باشید. سیگارها وعده های غذایی یا مناسبت های اجتماعی را بهتر نمی کنند، بلکه خرابشان می کنند. همچنین به خاطر داشته باشید که سیگاریها در وعده های غذایی به خاطر لذت بردن از سیگار آن را نمی کشند. آنها سیگار می کشند چون مجبورند. آنها به مخدر اعتیاد دارند. آنها نمی توانند بدون نیکوتین از غذا یا زندگی لذت ببرند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین مفهوم را که سیگار کشیدن یک عادت لذتبخش می باشد رها کنید، خیلی از سیگاریها اینطور فکر می کنند. این موضوع را برای ذهنتان روشن سازید که تنها دلیلی که باعث می شود شما سیگار بکشید دریافت نیکوتین است. هنگامی که از شر اشتیاق دریافت نیکوتین راحت شدید دیگر نیازی ندارید تا سیگاری را به دهانتان بچسبانید و یا آن را پشت گوشتان بگذارید.

خواه اینکه این رنج ناشی از علائم واقعی ترک سیگار باشد (احساس خالی بودن) یا به دلیل مکانیزم های محرک باشد، آن را بپذیرید. درد فیزیکی وجود ندارد و با یک چارچوب ذهنی صحیح سیگارها مشکلی ایجاد نمی کنند. در مورد رنج های ترک نگران نباشید. خود آن احساس زیاد بد نمی باشد. این ارتباط بین خواستن یک سیگار و سپس محروم شدن از آن است که مشکل ایجاد می کند.

به جای اینکه در موردش دلتنگ و افسرده شوید به خود بگویید: "من می دانم که آن چیست. این علائم دوری از نیکوتین است. این همان علائمی است که سیگاریها در تمام طول زندگیشان از آن رنج می برند و اساساً به همان دلیل است که یک عمر سیگار می کشند. غیر سیگاریها از این علائم رنج نمی برند. این هم یکی دیگر از شرهای فراوان مخدر است. آیا شگفت انگیز نیست که مشغول پاک سازی این شیطان از بدنم هستم."

به عبارت دیگر، در طول سه هفته پیش رو شما یک زخم جزئی درون بدنتان دارید، اما در طول این هفته ها، و برای بقیۀ طول زندگی تان، چیزی شگفت انگیز برایتان اتفاق می افتد. شما خودتان را از یک بیماری خیلی بد و ناخوشایند رها خواهید کرد. وزن این پاداش بسیار بیشتر از آن زخم جزئی است، و در نتیجه شما از رنج های ترک نیز لذت خواهید برد. آنها لحظات لذتبخشی را برای شما رقم خواهند زد.

به کل ماجرای ترک سیگار به چشم یک بازی هیجان انگیز نگاه کنید. به هیولای نیکوتین که در بدن شما قرار دارد به چشم یک کرم انگلی در داخل معده تان نگاه کنید. شما مجبورید سه هفته او را گرسنه نگه دارید، و او هم مدام با حقه های مختلف از شما می خواهد تا سیگاری را روشن کنید تا زنده بماند.

ادامۀ فصل 33 در بخش بعدی ...


قبلی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (2)

بعدی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 33 . دورۀ رنج های ترک سیگار (4)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.