خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 36 . مهمترین دلایل شکست

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 36 . مهمترین دلایل شکست
نویسنده : امیر انصاری
دو دلیل اصلی برای شکست وجود دارد. اولین دلیل نفوذ سایر سیگاری ها است. در یک لحظه ای که ضعف بر شما غلبه کرده است، یا در طول یک مناسبت اجتماعی، کسی سیگاری را روشن می کند. من قبلاً در این مورد در کتاب برایتان صحبت کرده ام. از آن لحظه استفاده کنید تا به خودتان یاد آوری نمایید، که هیچ چیزی به نام فقط یک سیگار وجود ندارد. از این واقعیت که شما زنجیره را شکسته اید لذت ببرید. به خاطر داشته باشید که آن فرد سیگاری به شما حسادت می کند و برای او متاسف باشید. من را باور کنید، او به دلسوزی و ترحم شما نیاز دارد.

نرم افزار سامانه مودیان راهکاردلیل اصلی دیگر شکست اینست که روز بدی را داشته باشید. در این صورت قبل از اینکه تسلیم شوید و سیگار را روشن کنید این موضوع را در ذهنتان شفاف سازید، خواه یک سیگاری و یا غیر سیگاری باشید، روزهای خوب و روزهای بد برای شما وجود خواهند داشت. زندگی یک چیز کاملاً نسبی است، شما نمی توانید بدون نشیب ها ، فرازهایی داشته باشید، این فراز و نشیب ها بخشی از ماهیت زندگی هستند.

یکی از مشکلات دیگر روش ترک مبتنی بر ارادۀ قوی اینست که به محض اینکه فرد سیگاری یک روز بد را تجربه کند، شروع به دلتنگی برای سیگار می کند، و تمام کاری که خواهد کرد اینست که آن روز بد را بدتر هم خواهد کرد. فرد غیر سیگاری نه تنها از نظر جسمی، بلکه از نظر روحی نیز بهتر مجهز شده است، تا از عهدۀ این فشارها و استرس ها برآید.

اگر در طول دورۀ رنج های ترک، روز بدی داشتید، فقط آن روز را بدون غُرغُر کردن، شجاعانه بپذیرید. به خودتان یاد آوری کنید که هنگام سیگاری بودن روزهای بدی داشته اید (اگر غیر از این می بود که تصمیم به ترک نمی گرفتید). به جای اینکه برایش دلتنگی کنید، چیزی شبیه این را به خودتان بگویید: "اوکی، امروز زیاد خوب نیست، اما سیگار کشیدن آن را درمان نمی کند. فردا بهتر خواهد شد، و در نهایت من بابت این لحظه یک پاداش حیرت انگیز دریافت خواهم کرد. من به آن عادت افتضاح سیگار کشیدن لگد زده ام."

هنگامی که سیگاری هستید ذهنتان را نسبت به جنبه های منفی سیگار کشیدن مسدود می کنید. سیگاری ها هرگز سُرفه های دائمی سیگاری بودنشان را نمی پذیرند، فقط دچار یک سرما خوردگی دائمی شده اند. اگر ماشین شما در وسط یک ناکجا آبادی خراب شود، شما سیگاری را روشن می کند، اما آیا خوشحال و مسرور هستید؟ البته که نیستید. هنگامی که شما سیگار را ترک می کنید، گرایش طبیعی شما اینست که هر چیزی را که در زندگی تان خوب پیش نمی رود را سرزنش کنید، واقعیت اینست که به خاطر ترک سیگار است. حالا اگر ماشین شما در همان وضعیت خراب شود، با خودتان فکر خواهید کرد: "در زمانهایی مثل این من سیگاری را روشن می کردم." درست است، اما آنچیزی که شما فراموش کرده اید اینست که سیگار مشکل را حل نمی کرد، و به سادگی خودتان را از بابت دلتنگی برای یک توهم مجازات می کنید.

شما یک وضعیت غیر ممکن را ایجاد می کنید. شما بدبخت هستید چون نمی توانید سیگار داشته باشید، و حتی اگر سیگار داشته باشید بدبخت تر هم خواهید شد. شما می دانید که تصمیم ترک سیگار، تصمیم کاملاً درستی بوده است، پس حتی با شک کردن در آن خودتان را شکنجه نکنید.

به یاد داشته باشید: همیشه یک رویکرد مثبت ذهنی داشته باشد.


قبلی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 35 . آیا برای من سخت تر خواهد بود؟

بعدی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 37 . جایگزین ها (1)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.