خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 40 . آخرین سیگار (2)

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 40 . آخرین سیگار (2)
نویسنده : امیر انصاری
5. تنها دلیلی که باعث می شود ترک سیگار مشکل شود، شک و تردید است. بنابراین، هرگز در تصمیمتان شک نکنید، شما می دانید که تصمیم درستی گرفته اید. اگر شما شروع به شک کردن در آن کنید خودتان را در یک وضعیت بدون برنده شدن، قرار داده اید. اگر شما برای یک سیگار اشتیاق داشته باشید و آن را نداشته باشید بدبخت خواهید شد. حتی اگر آن سیگار را نیز در اختیار داشته باشید، بدبخت تر هم خواهید شد. مهم نیست که از چه روشی استفاده می کنید، آنچیزی را که شما بعد از ترک سیگار قصد دارید به آن دست یابید چیست؟ هرگز دوباره سیگار نکشید؟ نه! خیلی از سیگاری های سابق این کار را کرده اند، اما در تمام بقیۀ طول زندگی شان احساس محرومیت دارند. تفاوت اصلی بین سیگاریها و غیر سیگاریها در چیست؟ غیر سیگاریها نیازی و یا میلی به سیگار کشیدن ندارند، آنها اشتیاقی برای سیگار ندارند، . نیازی هم ندارند تا با ارادۀ قوی در تلاش باشند تا سیگار نکشند. این همان چیزی است که شما سعی می کنید به آن دست بیابید، و قطعاً در توان شما هست که به آن دست پیدا کنید. شما نباید منتظر اتمام اشتیاق سیگار کشیدن بمانید و یا منتظر غیر سیگاری شدن بمانید. شما در لحظه ای که آخرین سیگار خود را خاموش کردید، تامین نیکوتین برای بدن را قطع نمودید: شما هم اکنون یک فرد غیر سیگاری خوشحال هستید!!!

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارو شما می توانید یک فرد غیر سیگاری خوشحال باقی بمانید، مشروط بر اینکه:

  1. هرگز در تصمیم خود شک نکنید.

  2. منتظر یک غیر سیگاری شدن نمانید. اگر چنین کاری کنید، در انتظار چیزی هستید که هرگز اتفاق نخواهد افتاد. و در نهایت منجر به ایجاد یک فوبیا (ترس ناخواسته) خواهد شد.

  3. سعی نکنید دوباره به سیگار کشیدن فکر کنید، و یا منتظر "لحظۀ وحی" بمانید. در این صورت نیز یک فوبیا در شما ایجاد خواهد شد.

  4. از هیچ جایگزینی استفاده نکنید.

  5. همۀ سیگاری های دیگر را واقعاً همانطور که هستند ببینید، و به جای حسادت کردن به آنها، برایشان ترحم و دلسوزی کنید.

خواه روزهای خوب و خواه روزهای بدی در پیش داشته باشید، فقط به خاطر اینکه سیگار را ترک کرده اید زندگی تان را تغییر ندهید. اگر احساس قربانی دادن می کنید به این فکر کنید. به یاد داشته باشید، شما زندگی را ترک نکرده اید. شما هیچ چیزی را ترک نکرده اید. درست برخلاف آن، شما یک بیماری وحشتناک را در خودتان درمان کرده اید، و از یک زندان پر از توطئه فرار کرده اید. همینطور که روزها می گذرند، شما روز به روز سلامت تر می شوید، هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ ذهنی بهبود می یابید.

هر زمان که در طول چند روز آینده و حتی در طول بقیۀ زندگی تان به سیگار کشیدن فکر کنید، با خودتان خواهید گفت: هیپ هیپ هورا! من یک غیر سیگاری هستم!!!

پایان فصل 40


قبلی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 40 . آخرین سیگار (1)

بعدی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 41 . هشدار نهایی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.