خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


روش سادۀ ترک سیگار آلن کار به صورت مصوّر

روش سادۀ ترک سیگار آلن کار به صورت مصوّر
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا کتاب روش سادۀ ترک سیگار آلن کار را به صورت مصوّر مشاهده می کنید. ذکر این نکته ضروری است که خود کتاب اصلی را می توانید از طریق لینک زیر مورد مطالعه قرار بدهید:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
خوب، آیا می خواهید سیگار را ترک کنید؟البته از آنجا که این کتاب را انتخاب کرده اید، بدیهی به نظر می رسد که شما آمادۀ ترک سیگار هستید!

روش سادۀ ترک سیگار آلن کار به صورت مصوّر

- من سالهاست که قصد ترک سیگار را دارم!


نمایش دیدگاه ها (13 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.