خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (1)

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (1)
نویسنده : امیر انصاری
به دوستان یا بستگان سیگاریتان کمک کنید تا این کتاب را بخوانند.

نرم افزار سامانه مودیان راهکاراول محتویات این کتاب را بخوانید و سعی کنید تا خودتان را جای افراد سیگاری بگذارید.

او را مجبور نکنید تا این کتاب را بخواند و یا سعی نکنید او را با گفتن اینکه دارد زندگی اش را نابود می کند و یا اینکه پولش را هدر می دهد به سمت ترک سیگار هدایت کنید. او همۀ اینها را بهتر از شما می داند. سیگاریها به خاطر اینکه از سیگار لذت می برند و یا به خاطر اینکه خودشان می خواهند سیگار نمی کشند. آنها فقط به خاطر اینکه احترام خودشان را حفظ کنند این حرفها را به دیگران می گویند. آنها سیگار می کشند چون احساس می کنند به سیگار وابسته هستند، چون فکر می کنند سیگار آنها را آرام می کند، و به آنها شجاعت و اعتماد به نفس می دهد و زندگی بدون سیگار هرگز لذتبخش نخواهد بود. اگر سعی کنید تا یک فرد سیگاری را مجبور به ترک سیگار کنید، او خود را مانند یک حیوان به دام افتاده فرض خواهد کرد و حتی بیشتر از همیشه سیگار خواهد خواست. فشار زیاد باعث می شود تا او تبدیل به یک سیگاری مخفی بشود و در ذهن او حتی سیگار با ارزش تر هم خواهد شد (فصل 26 را ببینید).

در عوض، روی سمت دیگر سکّه تمرکز کنید. او را به جمع سیگاری های سابق ببرید (فقط در بریتانیا بیش از 15 میلیون سیگاری سابق وجود دارد). از سیگاریهای سابق بخواهید تا به آنها بگویند که چگونه تصور می کردند که برای تمام عمرشان به دام افتاده اند، اما آزاد شدند و زندگی به عنوان یک غیر سیگاری چه قدر می تواند بهتر هم باشد.

هنگامی که او باور کند می تواند ترک کند، ذهنش شروع به باز شدن می کند. سپس شروع به توضیح توهماتی که سیگار کشیدن ایجاد می کند، کنید. نه تنها سیگار به آنها تقویتی نمی دهد بلکه تمرکز و آرامش آنها را نابود نیز می کند و آنها را تبدیل به افرادی تحریک پذیر و زود رنج می کند.

حالا دیگر او خودش آماده است تا این کتاب را بخواند. او انتظار دارد که صفحاتی را در بارۀ سرطان ریه، بیماریهای قلبی، و ... بخواند. برای او توضیح بدهید که رویکرد این کتاب کاملاً متفاوت است، و سلامتی فقط بخش کوچکی از این کتاب است.

به او در طول دوران ترک سیگار و تحمل رنج های کمبود نیکوتین کمک کنید.

ادامۀ فصل 44 در بخش بعدی ...


قبلی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (3)

بعدی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (2)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.