خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (2)

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (2)
نویسنده : امیر انصاری
خواه فرد سیگاری رنج می برد یا نه، شما فرض کنید که رنج می برد. سعی نکنید با گفتن اینکه ترک سیگار آسان است، رنج او را کاهش دهید، او خودش می تواند این کار را انجام بدهد. در عوض مدام به او بگویید، چقدر به او افتخار می کنید، چقدر بهتر به نظر می رسد، چقدر خوشبوتر شده است، چقدر نفس کشیدنش آسانتر شده است. مخصوصاً خیلی مهم است که این رویه را ادامه دهید. وقتیکه یک فرد سیگاری تلاش برای ترک سیگار می کند، رضایتمندی که از این تلاش کسب می کند و همینطور توجه دوستان، اطرافیان و همکاران می توانند به او در این مسیر کمک کنند. با این حال معمولاً این موضوع به سرعت فراموش می شود، بنابراین این ستایش ها را ادامه بدهید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراز آنجا که او دربارۀ سیگار کشیدن صحبت نمی کند، شما ممکن است فکر کنید او این مساله را فراموش کرده است، و مایل نیست تا به او یادآوری کنید. معمولاً درست برخلاف روش ترک مبتنی بر ارادۀ قوی، که در آن فرد سیگاری نسبت به شنیدن اسم سیگار وسواس دارد، در این روش از اینکه مدام این موضوع را به یاد او بیاورید نترسید، و ستایش او را ادامه بدهید. اگر او مایل نباشد که اینها را به یادش بیاورید خودش به شما خواهد گفت.

مسیر خودتان را بروید تا رنج های ناشی از دورۀ ترک را در او کاهش بدهید. سعی کنید به چیزهایی فکر کنید که زندگی را برای او جالب تر و لذتبخش تر می کند.

همچنین این می تواند یک دورۀ آزمایشی برای افراد غیر سیگاری باشد. اگر یک شخص از یک گروه تند مزاج باشد، می تواند موجب بدبینی بقیۀ اعضای گروه نیز بشود. بنابراین این موضوع را پیش بینی کنید که سیگاری سابق احساس تند مزاجی دارد یا نه. او ممکن است بر اساس همین تند مزاجی در این دوره کج خلقی هایی هم با شما بکند، اما از او انتقام نگیرید: او در این زمان به تمجید و همدردی شما بیشتر از هر زمان دیگری نیاز دارد. اگر شما خودتان هم تند مزاج هستید، سعی کنید تا او متوجه نشود و این را در خودتان فعلاً مخفی کنید.

معمولاً در زمانهایی که سعی داشتم با روش مبتنی بر ارادۀ قوی سیگار را ترک کنم، یکی از ترفندهای من این بود که خود را عصبانی کنم و اوقات تلخی فراوان کنم، به این امید که همسرم و اطرافیانم بگویند: "من دیگر نمی توانم تو را تحمل کنم. محض رضای خدا، یک سیگار بکش." فرد سیگاری سپس آن چهره را از دست نمی دهد، تا خودش را تسلیم شده نشان ندهد و طوری وانمود می کند که به توصیه شما عمل کرده است. اگر فرد سیگاری از این ترفند استفاده کرد، به هیچ وجه او را تشویق به سیگار کشیدن نکنید. به جایش بگویید: "اگر این چیزی است که سیگار با شما می کند، خدا را شکر کن که بزودی آزاد خواهی شد. چقدر حیرت انگیز است که تو شجاعت و هوش ترک کردن را داری."

پایان فصل 44


قبلی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (1)

بعدی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (1)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.