خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


6 . ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016

6 . ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016
نویسنده : امیر انصاری
به صورت پیش فرض تمامی ردیفها و ستونهای یک برگه اکسل طول و عرض یکسانی دارند. اکسل به شما اجازه می دهد تا با شیوه های متفاوتی مانند ادغام سلولها یا بسته بندی متن ها، عرض ستونها و یا ارتفاع ردیف ها را تغییر بدهید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراگر می خواهید مثالهای ارائه شده را دقیقا مانند آموزش اجرا کنید فایل اکسل زیر را که مربوط به مثالهای همین درس می باشد دانلود کنید.

دانلود فایل اکسل مربوط به مثالهای این آموزش

تغییر عرض ستون


در مثال زیر ستون C برای نمایش دادن محتویات داخل آن پهنای بسیار کمی دارد. ما می توانیم با تغییر دادن عرض این ستون محتویات آن را بصورت کامل مشاهده نماییم.

 1. نشانگر ماوس را بر روی خط مربوط به هدر ستونها ببرید تا تبدیل به علامت یک فلش دو سر شود.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 2. حالا کلید سمت چپ ماوس را فشرده و پایین نگهدارید و در همین حالت ماوس را به سمت چپ یا راست ببرید. خواهید دید که عرض ستون بیشتر یا کمتر می شود.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 3. حالا دکمه ماوس را رها کنید. عرض ستون تغییر خواهد کرد.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


وقتی محتویات یک سلول بصورت عددی باشد، اگر عرض آن ستون کم باشد محتویات عددی بصورت علامت پوند (#######) نمایش داده می شود. در این حالت کافیست تا عرض ستون را افزایش بدهید تا محتویات واقعی را مشاهده نمایید.

ویژگی AutoFit در عرض ستون ها


ویژگی AutoFit در ستون ها باعث می شود تا ستونها بصورت اتوماتیک متناسب با محتویاتشان عرضشان را در اندازه مناسب تنظیم کنند.

 1. نشانگر ماوس را بر روی خط هدر ستون ها ببرید تا به شکل یک فلش دو سر در بیاید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 2. حالا دابل کلیک کنید. عرض ستون بصورت اتوماتیک به اندازه ای می شود که محتوا بصورت مناسبی داخلش دیده شود.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


شما همچنین می توانید ویژگی AutoFit چندین ستون را بصورت یکجا تنظیم کنید. ابتدا همه ستونهای مربوطه را انتخاب کنید و سپس در تب Home ابتدا دستور Format و سپس دستور AutoFit Column Width را انتخاب کنید. این روش همچنین در مورد ارتفاع ردیف ها نیز می تواند استفاده گردد.

ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

ویرایش ارتفاع ستونها


 1. نشانگر ماوس را روی خط ردیف ببرید تا به شکل یک فلش دو سر گردد.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 2. دکمه سمت راست ماوس را کلیک کرده و پایین نگهدارید سپس با حرکت ماوس به سمت بالا یا پایین ارتفاع ردیف را بیشتر یا کمتر کنید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 3. حالا دکمه ماوس را رها کنید. ارتفاع ردیف تغییر خواهد کرد.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


ویرایش عرض همه ستون ها و ارتفاع همه ردیف ها با هم


به جای تغییر اندازه های ستونها و ردیف ها بصورت تک به تک، شما می توانید عرض و ارتفاع همه ستونها را بصورت هم اندازه و یکجا تغییر بدهید. این روش به شما اجازه می دهد تا همه ستونها و ردیف ها را در اندازه یکنواخت تنظیم نمایید. در این مثال ما می خواهیم ارتفاع همه ردیف های موجود در برگه اکسل را به شکل یکنواخت تغییر بدهیم.

 1. دکمه انتخاب همه ردیف ها و ستونها بصورت یکجا را پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید. این دکمه در زیر جعبه نمایش نام سلول ها قرار دارد.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 2. حالا ماوس را روی خط یکی از ردیفها ببرید تا به شکل پیکان دو سر گردد.
 3. حالا با کلیک و کشیدن ماوس، ارتفاع ردیف را تغییر اندازه بدهید. سپس وقتی به اندازه دلخواهتان رسیدید دکمه ماوس را رها کنید. اندازه ردیف برای تمامی ردیف های موجود در برگه بصورت یکنواخت تغییر می کند.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


جا دادن، حذف کردن، انتقال دادن و مخفی کردن


بعد از اینکه مدتی با اکسل کار کردید، احساس خواهید کرد که به مواردی از این قبیل نیاز دارید، شما نیاز خواهید داشت تا ردیفی را بین ردیفهای موجود جا بدهید، ممکن است بخواهید برخی ردیف ها یا ستون ها را حذف کنید، ممکن است بخواهید برخی ردیف ها یا ستون ها را جابجا کنید و یا حتی ممکن است بخواهید ردیف یا ستونی را مخفی نمایید.

جا دادن یک ردیف جدید بین ردیف های موجود insert


 1. ابتدا بر روی هدر ردیفی که می خواهید ردیف جدید ایجاد شده در آنجا قرار بگیرد کلیک کنید. در این مثال ما می خواهیم بین ردیف 4 و 5 ردیف جدیدی را ایجاد کنیم، بنا براین ردیف 5 را انتخاب می کنیم.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 2. در تب Home بر روی دستور Insert کلیک کنید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 3. ردیف جدیدی در بالای ردیف انتخاب شده ایجاد می گردد.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


وقتی که یک ردیف ، ستون و یا سلول جدیدی را با دستور insert ایجاد می کنید، شما یک شکلک قلم مو در کنار سلول ایجاد شده مشاهده خواهید کرد. این شکلک نحوه قالب بندی سلولهای ایجاد شده را توسط اکسل مشخص می کند. بصورت پیش فرض هنگامیکه ردیف جدیدی ایجاد می کنید اکسل با استفاده از قالب بندی سلولهای ردیف بالایی، سلولهای ردیف جدید را نیز قالب بندی می کند. برای اینکه گزینه های بیشتری در اختیار داشته باشید نشانگر ماوس را روی این شکل قلم مو ببرید و دکمه کادر باز شدنی آن را کلیک کنید.

ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

جا دادن ستون جدید در بین ستون های موجود insert


 1. ستون سمت راست، ستونی را که می خواهید ایجاد کنید را انتخاب کنید. بعنوان مثال اگر می خواهید یک ستون جدید بین ستونهای D و E ایجاد گردد، ستون E را انتخاب کنید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 2. در تب Home دستور Insert را کلیک کنید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 3. ستون جدید در سمت چپ ستون انتخاب شده ایجاد می گردد.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


وقتی ردیف ها یا ستون های جدید را insert می کنید، مطمئن شوید که کل ردیف یا کل ستون را با استفاده از کلیک بر روی هدر آن انتخاب کرده باشید. در غیر اینصورت اگر فقط یک سلول را انتخاب کرده باشید دستور insert فقط یک سلول جدید ایجاد خواهد کرد و نه ردیف یا ستون جدید.

حذف ردیف ها یا ستون ها


حذف کردن ردیف یا ستونی که دیگر نیازی به آن ندارید بسیار ساده است. در این مثال ما یک ردیف را حذف می کنیم، اما شما می توانید یک ستون را هم به همین شیوه حذف کنید.

 1. اول ردیفی را که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید. در این مثال ما ردیف 9 را انتخاب می کنیم.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 2. در تب Home دستور Delete را کلیک کنید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 3. ردیف انتخاب شده حذف می گردد.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


مهم است که تفاوت بین حذف ردیف ها یا ستون ها با خالی کردن محتویات آنها را بدانید. اگر می خواهید فقط اطلاعات داخل ردیف ها یا ستونها را پاک کنید بر روی هدر ستون یا ردیف راست کلیک کنید و دستور Clear Contents را انتخاب کنید. در صورت حذف یک ردیف یا یک ستون ، ردیف یا ستونهای مجاور جای خالی آن را پر می کنند و در صورت خالی کردن محتوای آنها این اتفاق نمی افتد.

حرکت دادن ردیف ها یا ستون ها move


بعضی وقتها لازم است تا جای یک ردیف یا ستون را تغییر بدهید تا اطلاعاتتان مرتب تر شوند. در این مثال ما جای یک ستون را تغییر می دهیم، اما در مورد ردیف هم مساله به همین شکل می باشد.

 1. ستونی را که می خواهید حرکت دهید را انتخاب کنید. با کلیک بر روی هدر ستون انتخاب صورت می پذیرد.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 2. در تب Home دستور Cut را اجرا کنید و یا از کلیدهای ترکیبی Ctrl+X بر روی صفحه کلیدتان استفاده نمایید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 3. ستون سمت راست، مربوط به ستونی که می خواهید عملیات انتقال به آنجا صورت پذیرد را انتخاب نمایید. بعنوان مثال اگر می خواهید یک ستون را بین ستونهای E و F منتقل کنید، ستون F را انتخاب کنید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 4. در تب Home و در کادر پایین افتادنی دستور insert دستور Insert Cut Cells را انتخاب کنید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 5. ستون انتخاب شده به محل تعیین شده منتقل می گردد و ستونهای مجاورش جاهای خالی ایجاد شده را پر می کنند.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


شما همچنین می توانستید دستورات Cut و Insert را از طریق راست کلیک ماوس بر روی ستونهای مربوطه نیز بیابید.

ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


مخفی کردن یا نمایش مجدد ستون ها و ردیف ها


خیلی وقتها لازم دارید تا برخی ستونها یا ردیف ها را با هم مقایسه کنید و در عین حال نمی خواهید سازماندهی برگه اکسل شما به هم بریزد. برای همین منظور اکسل به شما اجازه می دهد تا ستونها و یا ردیف ها را مخفی کنید. در این مثال ما مخفی کردن ستون ها را انجام می دهیم اما شما با روش مشابهی می توانید ردیف ها را نیز مخفی کنید.

 1. ابتدا ستونهایی را که می خواهید مخفی شوند را انتخاب کنید. سپس بر روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Hide را انتخاب کنید.در این مثال ما ستونهای C، D و E را مخفی می کنیم.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 2. ستونهای مربوطه مخفی می شوند. خط سبزی که ایجاد می شود نشاندهنده اینست که در این قسمت ستونهای مخفی وجود دارد.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 3. برای اینکه ستونها را از حالت مخفی در بیاورید، ستونهای موجود در دوطرف ستونهای مخفی را انتخاب کنید. در این مثال ما ستونهای B و F را انتخاب می کنیم. سپس با ماوس روی آنها راست کلیک کنید و گزینه Unhide را انتخاب کنید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 4. ستونهای مخفی دوباره نمایان می شوند.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


بسته بندی متن و یکی کردن سلولها


هنگامیکه محتویات داخل یک سلول خیلی بیشتر از ابعاد سلول باشد، شما می توانید بجای تغییر اندازه آن از گزینه های بسته بندی متن wrap و یا یکی کردن سلولها merge استفاده نمایید. بسته بندی متن باعث می شود تا ارتفاع یک سلول بصورت اتوماتیک تغییر کندو محتویات سلول در چندین خط نمایش داده شود. یکی کردن سلولها به شما این امکان را می دهد تا یک سلول را با سلولهای مجاورش ترکیب کنید تا یک سلول بزرگتر ایجاد گردد.

روش بسته بندی متن


 1. سلولهایی که قصد بسته بندی آنها را دارید انتخاب نمایید، در این مثال ما سلولهای ستون C را انتخاب می کنیم.
 2. در تب Home بر روی دستور Wrap Text کلیک کنید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 3. محتویات داخل سلولها بسته بندی می گردند.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


با انتخاب مجدد دستور Wrap Text سلولها از حالت بسته بندی خارج می گردند.

یکی کردن سلولها با استفاده از دستور Merge & Center command


 1. ابتدا سلولهایی را که قصد یکی کردنش را دارید انتخاب نمایید، در این مثال ما دامنه سلولی A1:F1 را انتخاب می کنیم.
 2. در تب Home دستور Merge & Center را اجرا کنید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 3. سلولهای انتخاب شده یکی می شوند و محتویات آنها وسط چین می گردد.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


گزینه های بیشتر دستور merge


اگر بر روی کادر پایین افتادنی کنار دستور merge کلیک کنید، گزینه های بیشتری را خواهید دید.

ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

با این گزینه های بیشتر کارهای زیر را می توانید انجام دهید :

 • Merge & Center : سلولهای انتخاب شده را یکی می کند و محتویات آن را وسط چین می کند.
 • Merge Across : سلولهای انتخاب شده را یکی می کند اما محتویات هر ردیف را جداگانه یکی می کند تا ردیف ها حفظ گردند و یکی نشوند.
 • Merge Cells : عملیات یکی کردن را انجام می دهد، اما متن را وسط چین نمی کند.
 • Unmerge Cells : سلولهای یکی شده را به حالت اولیه برمی گرداند و دوباره آنها را از هم تفکیک می کند.

هنگام استفاده از دستور Merge باید خیلی مراقب باشید. اگر شما چندین سلول داشته باشید که دارای محتویاتی باشند، اکسل تنها محتویات سلول بالا و سمت چپ را نگهداری می کند و محتویات سایر سلولها طی این عملیات از بین می روند.

استفاده از دستور Center Across Selection


یکی کردن سلولها برای سازماندهی کردن اطلاعات شما مفید و کاربردی است، اما در عین حال بعدها می تواند یکسری مشکلات نیز بوجود بیاورد. بعنوان مثال عملیات کپی کردن یا انتقال سلولها می تواند مشکل شود. یک جایگزین مناسب برای دستور merge استفاده از دستور Center Across Selection می باشد. این دستور خروجی اش مشابه دستور merge است اما واقعا سلولها را با هم یکی نمی کند.

 1. ابتدا سلولهای مورد نظرتان را انتخاب کنید. در این مثال ما دامنه سلولی A1:F1 را انتخاب کرده ایم.
  توجه مهم : اگر قبلا این سلولها را یکی کرده باشید باید ابتدا آنها را از حالت یکی شده خارج کنید.
 2. در تب Home و در قسمت Alignment بر روی فلش کوچک رو به پایینی که در سمت راست و پایین قرار دارد، کلیک کنید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 3. یک صفحه باز می شود. در قسمت کادر پایین افتادنی Horizontal گزینه Center Across Selection را انتخاب کرده و سپس OK را کلیک کنید.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 4. محتویات سلولها یکی می شوند، درست مانند زمانی که از دستور Merge & Center استفاده می کردید، با این تفاوت که این دستور محتویات سلولها را حفظ می کند.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


تمرین عملی


 1. ابتدا فایل اکسل زیر را دانلود کنید.

  فایل نمونه اکسل برای تمرین
 2. ویژگی Autofit ستونها را برای کل برگه فعال کنید.
 3. ارتفاع ردیف های 3 تا 14 را به اندازه 22.5 (30 pixels) تغییر بدهید.
 4. ردیف 10 را حذف کنید.
 5. یک ستون جدید در سمت چپ ستون C درج کنید. در سلول C2 مقدار SECONDARY CONTACT را تایپ کنید.
 6. مطمئن شوید که سلول C2 هنوز در حالت انتخاب می باشد و سپس دستور Wrap Text را روی آن اجرا کنید.
 7. دامنه سلولی A1:F1 را یکی کنید.برای این کار از دستور Merge and Center استفاده کنید.
 8. ستون های Billing Address و Phone را مخفی کنید.
 9. وقتیکه کار شما تمام شد، برگه اکسل شما باید شبیه تصویر زیر باشد.

  ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


منبع : gcflearnfree


آموزش قبلی : مبانی کار با سلولها در اکسل 2016
آموزش بعدی : قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016

نمایش دیدگاه ها (4 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.