خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش برنامه نویسی اکسل : معرفی متغیری برای نگهداری تاریخ و زمان (Date and Time)

آموزش برنامه نویسی اکسل : معرفی متغیری برای نگهداری تاریخ و زمان (Date and Time)
نویسنده : امیر انصاری
نوع دادۀ Date ارزش یک نگاه اضافی را دارد، چرا که در این نوع داده هم مقادیر تاریخ و هم مقادیر زمان امکان ذخیره شدن را دارند. شما می توانید با محصور کردن مقدار تاریخ و زمان در علامت # آنها را به متغیرهای از نوع Date نسبت بدهید. برای مثال:

نرم افزار سامانه مودیان راهکارmyDate = #09 October 1958#

یا

myDate = #October 9, 1958#

یا

myTime = #9:10 PM#

یا

myTime = #10/9/1958 9:10:00 PM#

وقتی تاریخ را در VBA وارد می کنید، وارد یک عادت خوب شوید و آن اینست که همواره سال را با فرمت 4 رقمی وارد نمایید. به عنوان مثال سال 1397 را به صورت 97 وارد نکنید و همان 1397 وارد کنید. دلیل این مساله مشکلی است که یکبار در سال 2000 در دنیای کامپیوترها اتفاق افتاد و به خطای Y2K مشهور شد. در واقع اگر دو رقمی وارد نمایید در سالی مشابه 1400 باید 00 وارد نمایید. حال کامپیوتر در تفسیر اینکه این 00 اشاره به چه سالی دارد به ابهام برخورد خواهد کرد، آیا منظور 1200 ، 1300 ، 1400 و ... است؟!!!

اعلان یک متغیر با نوع دادۀ مناسب


همچنانکه بیشتر با VBA آشنا می شوید، متوجه خواهید شد که برنامه نویسهای مختلف هنگام معرفی متغیرها سلیقه های خاص خودشان را اعمال می کنند. برای مثال، شما می توانید چندین متغیر را در یک خط معرفی کنید و هر کدام از آنها را با کاما (,) از یکدیگر جدا کنید:

Dim myValue1 as Integer, myValue2 as Integer, myValue3 as Integer

ساختار مثال بالا هیچ مشکلی ندارد، اما دقت کنید که اشتباه رایج زیر را انجام ندهید:

Dim myValue1, myValue2, myValue3 as Integer

اگر بعد از معرفی یک متغیر نوع داده آن را مشخص نکنید، مانند آنچیزی که در مثال دوم می بینید، VBA به صورت اتوماتیک نوع داده آن را Variant در نظر می گیرد. در مثال بالا متغیرهای myValue1 و myValue2 از نوع داده Variant در نظر گرفته می شوند و فقط متغیر myValue3 از نوع Integer محسوب می گردد. نوع دادۀ Variant یک نوع داده عمومی است که می تواند انواع داده های مختلف را در خودش جای دهد، همچنین حافظۀ بیشتری را مورد استفاده قرار می دهد، و یک نقطه ضعف دیگر آن نیز اینست که هنگامی که شخص دیگری کدهای شما را نگاه می کند در درک کدها به مشکل خواهد خورد.

نوع دادۀ Variant جایگاه خاص خودش را دارد، برای مثال وقتی با آرایه ها (arrays) کار می کنید و یا وقتی که قصد تبدیل انواع داده ها به یکدیگر (conversions) را دارید. اما در حالت کلی شما باید همواره مراقب نوع داده هایی که معرفی می کنید باشید و همیشه از نوع دادۀ مناسب با توجه به داده هایتان استفاده کنید. در صورتی که از نوع داده های شایسته و مناسب استفاده نمایید، ماکروهای شما سریعتر اجرا می شوند، خواندن آنها ساده تر خواهد بود، و قابل اطمینان تر نیز خواهند بود.


آموزش قبلی : آموزش برنامه نویسی اکسل : انواع داده متغیرها (Data Types)

آموزش بعدی : آموزش برنامه نویسی اکسل : اجباری کردن اعلان متغیرهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.