خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش برنامه نویسی اکسل : متغیرهای ثابت (Constants)

آموزش برنامه نویسی اکسل : متغیرهای ثابت (Constants)
نویسنده : امیر انصاری
مقدار یک متغیر معمولاً ممکن است در طول اجرای یک ماکرو تغییر کند، اما در برخی ماکروها بهتر است که مقدار متغیری که به آن ارجاع دارند تغییر نکند و ثابت بماند. یک ثابت (constant) یک مقدار در ماکرو شما می باشد که در طول اجرای ماکرو نباید تغییر کند. اساساً، ثابتها (constants) متغیرهایی هستند که مقدارشان تغییر نمی کند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارهنگامی که شما یک ثابت (constant) را اعلان می کنید، این کار را با استفاده از یک بیانیه اعلان (declaration statement) که با بیانیه Const آغاز می شود، انجام می دهید، و بعد از آن نام ثابت می آید که شما تعیینش می کنید، و سپس نوع داده ثابت، و در نهایت مقدار آن ثابت که همۀ اینها باید الزاماً در یک خط باشند. در اینجا مثالی را آورده ایم:

Const myMonths as Integer = 12

این یک روش خوب است که از ثابتها به همان دلایلی استفاده کنید که از متغیرها استفاده می کنید. به جای هارد کد کردن (hardcoding) یک مقدار مشترک در ماکروهایتان به شکل دوباره و دوباره، شما ثابت را فقط یکبار معرفی می کنید و رفرنس آن را هر جا که لازم داشته باشید، مورد استفاده قرار می دهید. به عنوان مثال، ممکن است ماکروی شما کارش تحلیل داده های فروش شرکت باشد، و به ضریب نرخ مالیات در جاهای مختلفی از این ماکرو نیاز پیدا کنید. این ثابت که در ابتدای ماکرو معرفی می شود می تواند به عنوان رفرنسی برای نرخ مالیات که 8.25% می باشد مورد استفاده قرار گیرد:

Const SalesTax as Double = .0825

توجه داشته باشید که وقتیکه یک ثابت (constant) را در ماکرویتان اعلان کردید، بعداً در طول کد نمی توانید مقدار دیگری را به آن تخصیص بدهید. اگر نیاز دارید که مقدار شما در طول ماکرو و یا کدهای شما امکان تغییر داشته باشد، اساساً نیازی به ثابت ندارید و باید از متغیر استفاده نمایید.

انتخاب محدوده (Scope) و طول عمر (lifetime) ثابت هایتان


محدوده (Scope) و طول عمر (lifetime) ثابتها دقیقاً مشابه متغیرها می باشد و قوانینی که در آموزش های مربوطه گفتیم در اینجا نیز صادق می باشند:

  • اگر می خواهید ثابت شما فقط در یک ماکرو خاص فراهم باشد، آن ثابت را در داخل بدنۀ آن ماکرو اعلان نمایید.
  • اگر می خواهید ثابتهای شما برای تمامی ماکروهای موجود در یک ماژول فراهم باشد، آن ثابتها را در بالای ماژول و خارج از بدنه تمامی ماکروها معرفی نمایید.
  • اگر می خواهید ثابتهای شما برای تمامی ماژولها و ماکروهایِ دیگر برنامه شما فراهم باشد، آنها را در بالای یکی از ماژولها و خارج از بدنه تمامی ماکروهای آن ماژول معرفی نموده و هنگام اعلان کردن آن از کلمۀ کلیدی Public مشابه مثال زیر استفاده کنید:
    Public Const SalesTax as Double = .0825


آموزش قبلی : آموزش برنامه نویسی اکسل : درک محدودۀ متغیر (Variable’s Scope)

آموزش بعدی : آموزش برنامه نویسی اکسل : وُرک بوک ها (Workbooks)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.