خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش برنامه نویسی اکسل : تصمیم گیری با VBA

آموزش برنامه نویسی اکسل : تصمیم گیری با VBA
نویسنده : امیر انصاری
تاکنون، تمامی ماکروهایی که شما ایجاد کرده بودید، یک ویژگی مشترک داشتند که خط به خط اجرا می شدند، آغاز آنها از اولین خط زیر نام رویه (Sub name) و پایان آنها در خط EndSub می بود. شما ممکن است فکر کنید که این هدف یک ماکرو در VBA است که تمامی کدهای آن از ابتدا تا انتها به ترتیب اجرا گردند. از این گذشته، آیا به همین دلیل نیست که در وهلۀ اول کدهای VBA در یک ماکرو قرار می گیرند؟

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربه نظر میرسد VBA میتواند خیلی بیشتر از اینکه فقط کدهای ماکروهای شما را خط به خط اجرا کند، در خودش داشته باشد. شما ممکن است با موارد زیادی برخورد کنید که نیاز به راهنمایی کردن کاربر برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام کار را از بین کارهای موجود انجام بدهد. همچنین زمانهایی وجود دارد که می خواهید VBA فقط پیش برود و بدون اینکه از کاربر مقداری را بگیرد در مورد چیزی تصمیم گیری کند.

بسته به تصمیماتی که در طول اجرای یک ماکرو گرفته می شود، شما قصد دارید تا VBA تنها کدهایی را اجرا کند که به تصمیم انتخاب شده مرتبط باشند، در حالیکه کدهای جایگزینی که برای حالت عدم انتخاب تصمیم باشند، دور زده شوند. این درس به شما نشان می دهد چگونه از کاربر بخواهید تا در شرایطی که اطلاعاتی از او درخواست می شود، اطلاعات لازم را ارائه کند، و همچنین چگونه به سادگی به VBA اجازه بدهیم تا در شرایطی که حتی لازم نیست کاربر را درگیر فرآیند تصمیم گیری نماییم خود VBA تصمیم گیری را فوراً انجام بدهد.

درک اپراتورهای منطقی (Logical Operators)


اپراتورهای منطقی (Logical Operators) شرایطی در VBA هستند که می توانند برای ارزیابی یا مقایسه ترکیبی از عبارت های جداگانه به منظور تصمیم گیری در ماکرو شما، و برای VBA تا کدهای مربوط به آن تصمیم را انجام بدهد. سه تا از اپراتورهای منطقی (Logical Operators) که بیشترین استفاده را دارند AND و OR و NOT هستند، و هر سه اینها تاثیر منطقی یکسانی در VBA مشابه آنچیزی که در توابع برگه های اکسل دیده اید، دارند.

برای درک اینکه چگونه و چرا از این اپراتورهای منطقی (Logical Operators) در ماکروهایتان استفاده می کنید، مهم است که نگاهی به نتیجه شرطها که نتیجۀ مثبت (True) و یا نتیجۀ منفی (False) هستند، بیندازیم. یک راه خوب برای نمایش دادن نتایج هر کدام از اپراتورهای منطقی (Logical Operators) بسته به انواع ترکیب های ممکن در آنها، جدولی با نام "جدول درستی" (truth table) می باشد. هنگامی که شما تئوری اپراتورهای منطقی (Logical Operators) را درک کردید، خواهید دید که چگونه می توانید به صورت عملی از آنها استفاده کنید، و با استفاده از آنها تصمیم گیری در ماکروها را میسر سازید.


آموزش قبلی : آموزش برنامه نویسی اکسل : سلولها و محدوده ها (Cells and Ranges)

آموزش بعدی : آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی ANDنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.