خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی NOT

آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی NOT
نویسنده : امیر انصاری
اپراتور منطقی NOT عملیات منفی کردن منطقی را انجام می دهد. مشابه علامت منفی که در جلوی یک فرمول قرار می گیرد، اپراتور منطقی NOT ارزیابی یک عبارت True یا False را معکوس می کند. برای مثال، این خط کد وضعیت نمایش خطوط شبکه در برگه فعال را خاموش یا روشن می کند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارActiveWindow.DisplayGridlines = Not ActiveWindow.DisplayGridlines

منطق پشت استفاده از اپراتور منطقی NOT اینست که وضعیت ویژگی یک شیء را به معکوس وضعیت فعلی اش در بیاورید. در مثالی که دیدید ویژگی DisplayGridlines از شیء ActiveWindow فقط می تواند مقادیر True و False را بگیرد که به ترتیب به معنای نمایش خطوط شبکه و یا عدم نمایش خطوط شبکه می باشند. در نتیجه با استفاده از اپراتور منطقی NOT می توانید با هر بار اجرای برنامه بین این دو وضعیت سوئیچ کنید.

جدول زیر خلاصه وضعیتهای ممکن برای اپراتور منطقی NOT را به شما نشان می دهد.

آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی NOT

آموزش قبلی : آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی OR

آموزش بعدی : آموزش برنامه نویسی اکسل : ساختارهای تصمیم گیری: If…Thenنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.