خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دستور BCDBOOT در cmd

دستور BCDBOOT در cmd
BCDBOOT دستوری برای راه اندازی یا برپایی سیستم پارتیشن(system partition) و همچنین دستوری برای تعمیر محیط بوت در system partition می باشد.


محل این ابزار در ویندوز در مسیر زیر قرار دارد:

%WINDIR%\System32

Syntax این دستور به فرم زیر می باشد:

BCDBOOT source [/l locale] [/s volume-letter]
[/v] [/m [{OS Loader GUID}]]


حال به تشریح پارامترها می پردازیم:

/l

این مورد optional است که برای تعیین محل است و بصورت پیشفرض en-us می باشد. ولی مثلا در دستور زیر این مقدار Default را تغییر دادیم. در واقع BCS Local را به Japan تغییر خواهیم داد.

bcdboot C:\Windows /l ja-jp


/s

این سوئیچ هم اختیاری است و برای مشخص کردن volume letter یا Drive letter مربوط به سیتم پارتیشن مورد استفاده قرار میگیرد. بصورت پیشفرض system partition توسط سیتم عامل یا Fireware مشخص می شود.
مثلا local را به Japan و سیستم فایل ها را به درایو دیگری می توانید کپی کنید:

C:\> bcdboot C:\Windows /l ja-jp /s S:


/v

این مورد هم اختیاری و برای فعال کردن حالت verbose mode استفاده می شود:

bcdboot C:\Windows /v


/m

این مورد هم اختیاری است که مقادیر را از یک boot موجود در یک boot جدید ادغام می کند بصورت پیشفرض این سوئیچ اشیا یا مقادیر عمومی را ادغام می کند. اگر GUID OS Loader را مشخص کنید، این گزینه loader object را در system template ادغام می کند تا یک bootable یا بوت تولید کند. در مثال زیر loader سیستم عامل را با BCD store جاری ادغام می کند که GUID مشخص شده در BCD store جدید شناسایی می شود:

bcdboot c:\Windows /m {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}
bcdboot c:\windows /m {d58d10c6-df53-11dc-878f-00064f4f4e08}


اگر system partition سیستم شما خراب شده باشد، می توانید از BCDboot برای بازسازی فایل های پارتیشن سیستم استفاده کنید.
مثلا :

bcdboot D:\Windows

در این شرایط اگر بوت ویندوز مشکل داشته باشد در بسیاری از موارد با انتقال سیستم فایل به مکان دیگر ویندوز بالا می آید.
یا مثلا دو سیستم عامل در سیستم نصب کرده اید که باید هر دوی آنها در زمان بوت و روشن شدن کامپیوتر نمایش داده شوند و شما هر کدام را که خواستید انتخاب و با آن بالا بیایید. اگر سیستم عامل های لیست نشده بودند، cmd را بصورت run as administrator اجرا کنید و از دستور و مسیر نصب ویندوز جدید را با bcdboot وارد کنید:

Bcdboot D:\Windowsبراي مشاهده سرفصل و ساير مطالب مربوط به دوره آموزشي Command prompt لطفا به اين لينک مراجعه کنيد.


منبع: docs.microsoft.com

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز