خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش برنامه نویسی اکسل : جعبه های پیام (Message Boxes)

آموزش برنامه نویسی اکسل : جعبه های پیام (Message Boxes)
نویسنده : امیر انصاری
تا این نقطه از کتاب، شما کدهای نمونه زیادی را دیدید که شامل جعبه پیامها (Message Boxes) بودند. در تمامی آن مثالها، جعبه پیامها (Message Boxes) یک جعبه باز شو بود که یک پیام متنی را نمایش می داد و یک دکمه OK در آن قرار داشت که با کلیک بر روی آن شما تایید می کردید که اطلاعات را دیده اید و جعبه پیامها (Message Boxes) بسته می شد. نمونه این نوع جعبه پیامها (Message Boxes) را در تصویر زیر می توانید ببینید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارآموزش برنامه نویسی اکسل : جعبه پیام (Message Boxes)
جعبه پیامها (Message Boxes) ابزارهای انعطاف پذیری هستند که به شما امکان می دهند تا دکمه های روی آنها را شخصی سازی کنید، از کاربر سوالی کنید و پاسخ کاربر را در قالب یک سری دکمۀ محدود از او دریافت نمایید. به جای نمایش دکمۀ OK شما می توانید دکمه های Yes و No را به کاربر نشان بدهید و کدهایی را بنویسید که بر اساس اینکه کاربر Yes و یا No را کلیک کرده باشد، کارهای متفاوتی صورت پذیرد. یک نمونه از این جعبه پیامها (Message Boxes) را در تصویر زیر می بینید.

آموزش برنامه نویسی اکسل : جعبه پیام (Message Boxes)
فرض کنید که شما یک ماکرو دارید که می خواهد کاری را انجام بدهد و برای انجام این کار نیاز به تایید کاربر دارد. برخی ماکروها کاملاً بزرگ و تقریباً برگشت ناپذیر هستند، و یا کارهایی دستی هستند که فایل اکسل شما را به شکل قابل توجهی تغییر می دهند. در مثال ساده شدۀ زیر، برگۀ فعال کپی می شود و قبل از Sheet1 قرار می گیرد، اما این کار تنها در صورتی انجام می شود که کاربر دکمۀ Yes را کلیک کرده باشد. اگر کاربر No را کلیک کند، یک پیام دوستانه نمایان می شود و کاربر را آگاه می کند که به دلیل اینکه No را کلیک کرده است، ماکرو اجرا نخواهد شد.

آموزش برنامه نویسی اکسل : جعبه های پیام (Message Boxes)
Sub ConfirmExample()

Select Case MsgBox( _
"Do you really want to copy this worksheet?", _
vbYesNo + vbQuestion, _
"Please confirm...")

Case vbNo

MsgBox _
"No problem, this worksheet will not be copied.", _
vbInformation, _
"You clicked No."

Exit Sub

Case vbYes

MsgBox _
"Great - - click OK to run the macro.", _
vbInformation, _
"Thanks for confirming."

ActiveSheet.Copy Before:=Sheets("Sheet1")

End Select

End Sub

اگر به خط کد مربوط به جعبه پیام (MsgBox) نگاه کنید، خواهید دید که دارای آرگومانهایی است که با پرانتر محصور شده اند. یک MsgBox دو آرگومان اجباری دارد، آرگومان prompt که متن پیام شما می باشد و در بدنۀ MsgBox قرار می گیرد ، و ترکیب دکمۀ های MsgBox. سایر ترکیبهای دکمه های MsgBox شامل موارد OKCancel و YesNoCancel و AbortRetryIgnore می باشند. آرگومان title که عنوان جعبه پیام است، اختیاری می باشد، اما من به شخصه خودم همیشه مقداری را برای آن تعیین می کنم تا شخصی سازی بهتری در نمایش پیام صورت پذیرد.


آموزش قبلی : آموزش برنامه نویسی اکسل : Select Case

آموزش بعدی : آموزش برنامه نویسی اکسل : جعبه های ورودی (Input Boxes)نمایش دیدگاه ها (2 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.