خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش برنامه نویسی اکسل : جعبه های ورودی (Input Boxes)

آموزش برنامه نویسی اکسل : جعبه های ورودی (Input Boxes)
نویسنده : امیر انصاری
هنگامی که نیاز به دریافت یک قطعه اطلاعات خاص از کاربر دارید، مانند یک متن و یا یک عدد، یک InputBox برای این کار ساخته شده است. یک InputBox شبیه یک پسر عموی دور یک MsgBox می باشد، که یک متن پیام دارد که به کاربر می گوید تا چه کاری را انجام بدهد، یک دکمۀ OK و Cancel دارد که مانند MsgBox قابل تغییر نمی باشند، و یک عنوان اختیاری نیز دارد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاریک InputBox نیاز به آرگومان prompt دارد و همینطور بر روی آن یک کادر متنی قرار دارد که کاربر می تواند اطلاعاتی را در آن تایپ نماید. مقداری که کاربر در این کادر متنی وارد می کند در قالب یک متغیر متنی (String) به کد بازگردانده می شود. اگر کاربر مقداری را در آنجا وارد نکند یک رشته null بازگردانده می شود که معمولاً VBA آن را مشابه وقتی در نظر میگیرد که کاربر Cancel را کلیک کرده است.

در مثال زیر، از یک InputBox استفاده می شود تا از کاربر عددی را بگیرد و بر مبنای عددی که کاربر وارد کرده است به همان تعداد ردیف در زیر سلول فعال افزوده می شود.

Sub InsertRows()
'Declare the string variable for the InputBox entry.
Dim CountInsertRows As String
'Define the String variable as the InputBox entry.
CountInsertRows = InputBox( _
"Enter the number of rows to be inserted:", _
"Insert how many rows below the active cell?")
'Verify that a number was entered.
'The Val function returns the numbers contained in a string as a numeric value.
If CountInsertRows = "" Or Val(CountInsertRows) < 1 Then Exit Sub
'Insert as many rows as the number that was entered.
'The Resize property returns a Range object based on the number of rows
'and columns in the new range. The number that was entered in the InputBox
'represents how many rows shall be inserted. The count of columns, which is
'the other optional argument for Resize, need not be specified because it is
'only rows being inserted.
Rows(ActiveCell.Row + 1).Resize(Val(CountInsertRows)).Insert
End Sub


آموزش قبلی : آموزش برنامه نویسی اکسل : جعبه پیام (Message Boxes)

آموزش بعدی : آموزش برنامه نویسی اکسل : تکرار عملیات با حلقه هانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.