خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دستور cacls در cmd

دستور cacls در cmd
Cacls دستوری است که توسط آن کاربر قادر به modify کردن ACL یا access Control list یک فایل می شود. دستور Caclsدر حال حاضر منسوخ شده است اگر از ویندوز 7 یا بالاتر استفاده می کنید، از icacls استفاده کنید.در ضمن Cacls یک دستور خارجی External command است که در ویندوزهای زیر در دسترس است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار• Windows NT
• Windows 2000
• Windows XP
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 10


Syntax دستور Cacls در ویندوزهای ویستا و بعد از آن:

CACLS file name [/T] [/M] [/L] [/S[:SDDL]] [/E] [/C] [/G user:perm]
[/R user [...]] [/P user:perm [...]] [/D user [...]]

حالا به سراغ تشریح پارامترها می رویم:

/T

تغییر ACLs فایل خاص در دایرکتوری جاری و در تمام subdirectories ها

/M

تغییر ACLs volumes های mount شده به یک دایرکتوری

/L

کار بر روی symbolic link خود و symbolic link هدف

/S

نمایش رشته SDDL برای DACL

/S:SDDL

ACL ها را با آنهایی که در رشته SDDL مشخص شده اند، جایگزین می کند. البته با /E, /G, /R, /P, /D قابل استفاده نیست.

/E

ویرایش ACL

/C

ادامه دادن در زمان ارور access denied

/G

اعطای دسترسی به کاربر- R= خواندن W= نوشتن C= تغییر F=دسترسی کامل

/R

ابطال یا لغو دسترسیهای کاربر خاص

/P

جایگزین کردن دسترسی ها برای کاربر - R= خواندن W= نوشتن C= تغییر F=دسترسی کامل

/D

Deny کردن دسترسی های کاربر خاص


مثال:

cacls myfile.txt

خروجی دستور بالا نمایش ACLs های فایل مربوط در دایرکتوری جاری خواهد بود

READ_CONTROL
FILE_READ_EA
FILE_EXECUTE
FILE_DELETE_CHILD
BUILTIN\Administrators:F
Computer-Name\None:R
NT AUTHORITY\SYSTEM:(special access:)

READ_CONTROL
SYNCHRONIZE
FILE_GENERIC_READ
FILE_GENERIC_WRITE

BUILTIN\Administrators:(special access:)

READ_CONTROL
SYNCHRONIZE
FILE_GENERIC_READ

Everyone:R

حالا دستور دستور زیر را ببینید:

cacls myfile.txt /e /g mrhope:f


دستور بالا به کاربر mrhope دسترسی کامل یا Full به فایل myfile.txt را اعطا می کند.


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز