خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دوره رایگان آموزش حسابداری . از مبتدی تا پیشرفته

دوره رایگان آموزش حسابداری . از مبتدی تا پیشرفته
نویسنده : امیر انصاری
در این دوره آموزشی از الفبای حسابداری آغاز می کنیم و قدم به قدم شما را به مفاهیم مختلف حسابداری آشنا می سازیم. این دوره حسابداری بر اساس کتاب Accounting که یکی از بهترین کتابها در این زمینه می باشد تدوین شده است و در واقع ترجمه ای از این کتاب می باشد. نویسندگان این کتاب Charles T. Horngren ، Walter T. Harrison Jr. و M. Suzanne Oliver می باشند. این کتاب به صورت اختصاصی توسط بنده ترجمه شده است در سایت خوش آموز ارائه شده است. امید آنکه اثر ارزشمند و مفیدی باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارفهرست آموزش های این دوره


 1. حسابداری و محیط کسب و کار
 2. حسابداری زبان کسب و کار
 3. تصمیم گیرندگان : استفاده کننده گان اطلاعات حسابداری
 4. حرفه حسابداری و سازمانهایی که آن را مدیریت می کنند
 5. سازمانهای تدوین کننده قوانین حسابداری
 6. اصول اخلاقی در حسابداری و کسب و کار
 7. استانداردهای رفتار حرفه ای
 8. انواع سازمانهای کسب و کار(انواع سازمان های تجاری)
 9. مشخصه های کسب و کارهای تک مالکی
 10. چارت سازمانی یک شرکت سهامی
 11. اصول و مفاهیم حسابداری
 12. معادله حسابداری
 13. سرمایه (حقوق صاحبان سهام)
 14. حسابداری برای تراکنشهای کسب و کار
 15. تجزیه و تحلیل تراکنشهای مالی شرکت آموزشی اسمارت تاچ
 16. ثبت رویداد مالی 1 : شروع کسب و کار
 17. ثبت رویداد مالی 2 : خرید زمین
 18. ثبت رویداد مالی 3 : خرید تجهیزات اداری
 19. ثبت رویداد مالی 4 : کسب درآمد از ارائه خدمات
 20. ثبت رویداد مالی 5 : کسب درآمد خدمات بصورت نسیه
 21. ثبت رویداد مالی 6 : پرداخت هزینه
 22. ثبت رویداد مالی 7 : پرداخت بدهی
 23. ثبت رویداد مالی 8 : تراکنش مالی شخصی
 24. ثبت رویداد مالی 9 : وصول مطالبات
 25. ثبت رویداد مالی 10 : فروش زمین
 26. ثبت رویداد مالی 11 : برداشت نقدی مالک (برداشت از سرمایه)
 27. تهیه صورتهای مالی – حسابداری از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات
 28. صورتهای مالی
 29. با استفاده از صورتهای مالی عملکرد کسب و کار را ارزیابی کنید
 30. رهنمودهای تصمیم گیری
 31. ثبت تراکنش های کسب و کار
 32. حساب، دفتر روزنامه، و دفتر کل
 33. داراییها
 34. بدهیها
 35. سرمایه مالک
 36. فهرست حسابها
 37. بدهکار، بستانکار، و حسابداری دوبل (دو طرفه)
 38. افزایش و کاهش در حسابها
 39. فهرست مراحل فرآیند ثبت تراکنشهای مالی در دفتر روزنامه
 40. انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل
 41. گسترش قوانین بدهکار و بستانکار : درآمدها و هزینه ها
 42. مانده عادی یک حساب
 43. مستندات (مدارک اولیه) تراکنشهای مالی
 44. ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 1 : سرمایه گذاری مالک
 45. ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 2 : خرید زمین
 46. ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 3 : خرید نسیه تجهیزات اداری
 47. ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 4 : کسب درآمد نقدی از فروش خدمات
 48. ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 5 : فروش نسیه خدمات
 49. ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 6 : پرداخت هزینه
 50. ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 7 : پرداخت بدهی
 51. ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 8 : بازسازی منزل شخصی مالک شرکت
 52. ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 9 : وصول مطالبات
 53. ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 10 : فروش زمین
 54. ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 11 : دریافت صورتحساب تلفن مصرفی
 55. ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 12 : برداشت مالک از سرمایه
 56. دفتر کل بعد از انتقال اطلاعات دفتر روزنامه
 57. تهیه تراز آزمایشی از روی دفاتر کل (از روی حسابهای T)
 58. تصحیح خطاهای تراز آزمایشی
 59. جزئیات دفتر روزنامه و دفتر کل
 60. حسابهای چهار ستونی : جایگزینی برای حساب T
 61. رهنمودهای تصمیم گیری
 62. فرآیند تعدیل حسابها
 63. مقایسه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی
 64. سایر اصول حسابداری
 65. چرا ما حسابها را تعدیل می کنیم؟
 66. دو طبقه بندی از ثبتهای تعدیلی
 67. پیش پرداخت هزینه
 68. استهلاک داراییهای ثابت
 69. هزینه های معوق
 70. درآمدهای معوق (درآمدهای تحقق یافته اما دریافت نشده)
 71. درآمدهای تحصیل نشده (درآمدهای تحقق نیافته)
 72. تراز آزمایشی تعدیل شده
 73. صورتهای مالی
 74. ملاحظات اخلاقی در حسابداری تعهدی
 75. رهنمودهای تصمیم گیری
 76. تکمیل چرخه حسابداری
 77. کاربرگ
 78. تکمیل چرخه حسابداری (استفاده از کاربرگ برای تهیه صورتهای مالی)
 79. بستن حسابها
 80. تراز آزمایشی اختتامیه (تراز آزمایشی پس از انجام ثبتهای تعدیلی و بستن حسابها)
 81. طبقه بندی داراییها و بدهیها (جاری و بلند مدت)
 82. نسبتهای حسابداری
 83. رهنمودهای تصمیم گیری
 84. عملیات بازرگانی
 85. عملیات بازرگانی چیست؟
 86. حسابداری موجودی کالا در سیستم دائمی
 87. فروش موجودی کالا
 88. ثبتهای تعدیلی و ثبتهای بستن حسابها در واحدهای بازرگانی
 89. تهیه صورتهای مالی یک واحد بازرگانی
 90. سه نسبت برای تصمیم گیری : درصد سود ناویژه، نرخ گردش موجودی، تعداد روزهای انبارداری
 91. رهنمودهای تصمیم گیری
 92. حسابداری کالا در سیستم ادواری


نمایش دیدگاه ها (6 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز