خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: سازمانهای تدوین کننده قوانین حسابداری

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: سازمانهای تدوین کننده قوانین حسابداری
نویسنده : امیر انصاری
در ایالات متحده آمریکا، هیئت استانداردهای حسابداری مالی FASB . Financial Accounting Standards Board که یک سازمان وابسته به بخش خصوصی می باشد، تنظیم استانداردهای حسابداری را بر عهده دارد. هیئت استانداردهای حسابداری مالی با آژانس های نظارتی وابسته به دولت مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار Securities and Exchange Commission . SEC همکاری می کند. کمیسیون نظارت بر بورس و اوراق بهادار یک آژانس دولتی در ایالات متحده آمریکا می باشد که بر بازارهای مالی آمریکا نظارت می کند. این کمیسیون همچنین بر سازمانهای تعیین کننده استانداردها مانند FASB نظارت می کند. هیئت استانداردهای حسابداری مالی هم چنین با گروه هایی که توسط کنگره ایجاد شده اند از قبیل شرکتهای حسابداری عمومی یا خصوصی همکاری می کند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردستورالعمل های پذیرفته شده عمومی حسابداری GAAP . generally accepted accounting principles نامیده می شود. GAAP کتاب قانون اصلی حسابداری در ایالات متحده آمریکا می باشد. برخی از این قوانین در اواخر این فصل شرح داده خواهند شد. در حال حاضر کمیسیون نظارت بر بورس و اوراق بهادار آمریکا تعیین کرده است که قوانین حسابداری آمریکا GAAP باید با استانداردهای جهانی حسابداری international financial reporting standards . IFRS همگرایی بیشتری داشته باشد. مقررات GAAP خاص آمریکا می باشد ولی مقررات IFRS مبتنی بر اصول عمومی حسابداری می باشد .

سازمان تعیین استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی international financial reporting standards . IFRS قوانین جهانی حسابداری را تعیین می کند.

دستورالعمل های پذیرفته شده عمومی حسابداری GAAP . generally accepted accounting principles نامیده می شود.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: حرفه حسابداری و سازمانهایی که آن را مدیریت می کنند

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: اصول اخلاقی در حسابداری و کسب و کار

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.