خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


7 . قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016

7 . قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016
نویسنده : امیر انصاری
تمامی سلولهای اکسل به صورت پیش فرض قالب بندی یکسانی دارند، این مساله خواندن برگه های اکسلی را که دارای تعداد زیادی اطلاعات می باشند تا حدودی مشکل می کند. قالب بندی ها شامل تغییر ظاهر سلول ها می باشد، که در نهایت منجر به مرور آسانتر برگه های اکسل می گردد و احساس متفاوتی را در بیننده ایجاد می کند.اگر می خواهید مثالهای ارائه شده را دقیقا مانند آموزش اجرا کنید فایل اکسل زیر را که مربوط به مثالهای همین درس می باشد دانلود کنید.

دانلود فایل اکسل مربوط به مثالهای این آموزش

تغییر اندازه فونت سلولها


ابتدا سلولی را که قصد ویرایش فونتش را دارید انتخاب کنید.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در تب Home بر روی کادر پایین افتادنی کنار گزینه اندازه فونت کلیک کنید و اندازه مورد نظرتان را انتخاب کنید. در این مثال ما اندازه 24 را انتخاب می کنیم تا فونت را بزرگتر ببینیم.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

اندازه فونت متن داخل سلول به اندازه انتخاب شده تغییر می کند.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

شما همچنین می توانستید با استفاده از دکمه های بزرگ کردن یا کوچک کردن اندازه فونت ، یک مقدار را به صورت دستی در قسمت اندازه فونت وارد کنید.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


تغییر فونت سلولها


بصورت پیش فرض فونت سلولهای اکسل بر روی فونت Calibri تنظیم شده است. اگر چه اکسل تعداد زیادی فونت دیگر را نیز در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید فونت مورد نظرتان را از بین آنها انتخاب کنید. در مثال زیر ما می خواهیم فونت مربوط به عنوان را تغییر بدهیم تا آن سلول را از بقیه سلولها متمایز کنیم.

ابتدا سلول مورد نظر را انتخاب کنید.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در تب Home بر روی کادر پایین افتادنی کنار دستور Font کلیک کنید. حالا می توانید فونت مورد نظرتان را انتخاب نمایید. در این مثال ما فونت Century Gothic را انتخاب کرده ایم.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

فونت سلول به فونت انتخاب شده توسط شما تغییر می کند.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

وقتی یک برگه اکسل ایجاد می کنید، قطعا می خواهید فونتی را انتخاب کنید که خواندنش آسان باشد، در کنار فونت Calibri فونتهای استاندارد دیگری نیز وجود دارند که شامل فونتهای Cambria، Times New Roman و فونت Arial می باشند.

تغییر رنگ فونت سلولها


سلولی را که قصد ویرایش رنگش را دارید انتخاب کنید.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در تب Home بر روی کادر پایین افتادنی کنار دستور Font Color کلیک کنید. حالا از بین گزینه های موجود رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید. در این مثال ما رنگ سبز را انتخاب می کنیم.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

رنگ فونت سلول تغییر خواهد کرد.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

با استفاده از گزینه More Colors می توانید رنگهای بیشتری را در اختیار داشته باشید.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


استفاده از دستورات Bold، Italic و Underline


ابتدا سلولی که قصد ویرایش آن را دارید را انتخاب کنید.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در تب Home بر روی دستورات Bold، Italic و یا Underline کلیک کنید. در این مثال ما دستور Bold را انتخاب می کنیم.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

سبک (style) انتخاب شده بر روی فونت سلول اعمال می گردد.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

کلیدهای ترکیبی Ctrl+B معادل دستور bold ، کلیدهای ترکیبی Ctrl+I معادل دستور Italic و کلیدهای ترکیبی Ctrl+U معادل دستور Underline می باشند.

حاشیه سلولها و رنگ زمینه آنها


ویژگی حاشیه سلولها (Cell borders) و رنگ رمینه آنها (fill colors) به شما اجازه می دهد تا سلولها را بصورت کاملا متمایز از یکدیگر طراحی کنید. در مثال زیر ما از این ویژگی ها برای مشخص تر کردن عنوان استفاده کرده ایم.

استفاده از ویژگی fill color (رنگ زمینه سلول)


ابتدا سلولهای مورد نظر را انتخاب کنید.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در تب Home بر روی کادر پایین افتادنی کنار دستور Fill Color کلیک کنید، حالا رنگ مورد نظرتان را از لیست انتخاب کنید. در این مثال ما رنگ خاکستری تیره را انتخاب کرده ایم.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

رنگ زمینه سلولهای انتخاب شده به رنگ خاکستری تیره تغییر می کند. ما در اینجا برای اینکه متن بهتر خوانده شود رنگ متن را نیز سفید کرده ایم.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

افزودن حاشیه (border) به سلولها


ابتدا سلولهای مدنظرتان را انتخاب کنید.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در تب Home بر روی کادر پایین افتادنی کنار دستور Borders کلیک کنید. حاشیه مورد نظرتان را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید، در این مثال ما گزینه All Borders را انتخاب کرده ایم.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

حاشیه سلولها تغییر می کنند.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

شما می توانید برای تنظیم حاشیه سلولها از ابزار Draw Borders نیز استفاده کنید. این ابزار در قسمت پایین گزینه های تنظیم حاشیه موجود است.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


سبک نمایش (style) سلولها


در این مثال می خواهیم سبک نمایش برخی سلولها را تغییر بدهیم.

ابتدا سلولهای مورد نظر را انتخاب کنید.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در تب Home بر روی دستور Cell Styles کلیک کنید. حالا در کادر باز شده سبک مورد نظرتان را انتخاب کنید.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

سبک نمایش انتخاب شده بر روی سلولها اعمال می گردد.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

با انتخاب سبک نمایش، تمامی قالب بندیهای قبلی شما از بین می روند. بنابراین اگر قالب بندی های اختصاصی زیادی روی سلول انجام داده اید، ممکن است نخواهید بر روی آن سلول خاص از سبک نمایش استفاده نمایید.

تنظیم هم ترازی متن سلولها (Text alignment)


بصورت پیش فرض نحوه هم ترازی متن سلولها در پایین و سمت چپ سلول می باشد. البته در مورد اعداد در پایین و سمت راست سلول تراز می گردد. شما می توانید هم ترازی متن سلولها را به دلخواه خود تغییر بدهید.

ویرایش هم ترازی افقی متن سلولها (horizontal text alignment)


در مثال زیر ما میخواهیم با استفاده از ویژگی هم ترازی متن سلولها، عنوان فایل اکسلمان را زیباتر کنیم.

ابتدا سلول مورد نظرتان را انتخاب کنید.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در تب Home و در قسمت Alignment یکی از سه گزینه تراز افقی متن را انتخاب کنید. در این مثال ما گزینه Center را انتخاب می کنیم.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

متن سلول با توجه به انتخاب شما تراز می گردد.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

ویرایش هم ترازی عمودی متن سلولها (vertical text alignment)


سلولهای مورد نظرتان را انتخاب کنید.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در تب Home و در قسمت Alignment یکی از سه گزینه تراز عمودی متن را انتخاب کنید. در این مثال ما گزینه Middle Align را انتخاب می کنیم.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

متن سلول با توجه به انتخاب شما تراز می گردد.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

شما می توانید همزمان هم تراز افقی و هم تراز عمودی را برای سلولها انتخاب نمایید.

تمرین عملی


ابتدا فایل اکسل زیر را دانلود کنید.

فایل نمونه اکسل برای تمرین

برگه Challenge را انتخاب کنید.

سبک نمایش (style) دامنه سلولی A2:H2 را به Accent 3 تغییر بدهید.

سایز فونت ردیف 1 را به 36 تغییر بدهید و همچنین سایز فونت بقیه ردیفها را 18 کنید.

متن ردیف 2 را Bold و underline کنید.

فونت ردیف را به فونتی دلخواه تغییر بدهید.

فونت بقیه ردیفها را به فونت دلخواه دیگری تغییر بدهید.

رنگ فونت ردیف 1 را به دلخواه خودتان تغییر بدهید.

تمامی سلولهای موجود در برگه را انتخاب کنید. هم ترازی افقی همه آنها را روی center تنظیم کنید. همچنین هم ترازی عمودی همه سلولها را به middle align تغییر بدهید.

وقتی کارتان تمام شد فایل اکسل شما چیزی تقریبا شبیه تصویر زیر خواهد شد.

قالب بندی سلولها (Formatting Cells) در اکسل 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


آموزش قبلی : ویرایش ستونها، ردیفها و سلولها در اکسل 2016
آموزش بعدی : درک قالب بندی اعداد (number formats) در اکسل 2016


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.