خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 2 : خرید زمین

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 2 : خرید زمین
نویسنده : امیر انصاری
تراکنش 2آژانس آموزش الکترونیک اسمارت تاچ یک قطعه زمین برای احداث دفتر کار خریداری می کند، و بابت آن 20.000$ وجه نقد می پردازد. این تراکنش مالی به شرح زیر در معادله حسابداری آژانس آموزش الکترونیک اسمارت تاچ اثر می گذارد:

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 2 : خرید زمین
ثبت رویداد مالی خرید زمین
نوع تراکنش سرمایه + بدهیها = داراییها داراییها
سرمایه برایت + = حساب زمین حساب موجودی نقد
30.000 + = 30.000
خرید زمین + = +20.000 -20.000
30.000 + = 20.000 10.000

خرید نقدی زمین یکی از داراییها را افزایش می دهد، زمین. و یکی دیگر از داراییها را کاهش می دهد، وجوه نقد. بعد از اینکه معامله صورت پذیرفت و تکمیل شد، کسب و کار اسمارت تاچ مبلغ 10.000$ وجه نقد دارد و زمینی به ارزش 20.000$ در اختیار دارد. هیچ بدهی ندارد، و سرمایه مالک آن برابر 30.000$ می باشد. توجه کنید که توازن بین دو طرف معادله حسابداری باید همواره برقرار باشد – در اینجا در هر دو طرف معادله 30.000$ وجود دارد.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 1 : شروع کسب و کار

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 3 : خرید تجهیزات اداری

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.