خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 4 : کسب درآمد از ارائه خدمات

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 4 : کسب درآمد از ارائه خدمات
نویسنده : امیر انصاری
تراکنش 4

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشرکت اسمارت تاچ از ارائه خدمات آموزشی به مشتریانش مقداری درآمد کسب می کند. کسب و کار مبلغ 5.500$ درآمد بصورت وجه نقد کسب می کند. تاثیر این تراکنش در معادله حسابداری به این صورت است که میزان موجودی نقد افزایش پیدا می کند و همینطور میزان سرمایه برایت (مالک) نیز افزایش پیدا می کند، شکل زیر این مطلب را نشان می دهد:

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 4 : کسب درآمد از ارائه خدمات
ثبت رویداد مالی درآمد ارائه خدمات
نوع تراکنش سرمایه + بدهیها = داراییها داراییها داراییها
سرمایه برایت + حسابهای پرداختنی = زمین تجهیزات اداری موجودی نقد
30.000 + 500 = 20.000 500 10.000
درآمد حاصل از ارائه خدمات +5.500 + = +5.500
35.500 + 500 = 20.000 500 15.500

یک رویداد درآمد زا باعث رشد کسب و کار می شود، و همانطور که دیدید باعث افزایش میزان داراییها و همینطور میزان سرمایه مالک می شود.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 3 : خرید تجهیزات اداری

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 5 : کسب درآمد خدمات بصورت نسیه

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.