خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 6 : پرداخت هزینه

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 6 : پرداخت هزینه
نویسنده : امیر انصاری
تراکنش 6

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردر طی یکماه شرکت مبلغ 3.300$ وجه نقد را بابت هزینه ها به شرح زیر می پردازد.

هزینه اجاره کامپیوتر 600$، اجاره دفتر کار 1.100$، حقوق و دستمزد کارکنان 1.200$، تاسیسات 400$.

تاثیر این رویداد بر معادله حسابداری به شرح زیر می باشد:

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 6 : پرداخت هزینه
ثبت رویداد مالی پرداخت هزینه بصورت نقدی
نوع تراکنش سرمایه + بدهیها = داراییها داراییها داراییها داراییها
سرمایه برایت + حسابهای پرداختنی = زمین تجهیزات اداری حسابهای دریافتنی موجودی نقد
38.500 + 500 = 20.000 500 3.000 15.500
هزینه اجاره کامپیوتر -600 + = -600
هزینه اجاره دفتر کار -1.100 + = -1.100
هزینه حقوق کارکنان -1.200 + = -1.200
هزینه تاسیسات -400 + = -400
35.200 + 500 = 20.000 500 3.000 12.200

هزینه ها تاثیری مخالف با تاثیر درآمدها دارند. هزینه ها کسب و کار را کوچک می کنند، همانطور که دیدید هزینه ها مانده حساب دارایی و سرمایه را کاهش می دهند. هر هزینه باید بصورت جداگانه ثبت گردد. ما می توانیم جمع مبالغ پرداختی بابت چهار هزینه فوق را در یک تراکنش مرتبط با حساب موجودی نقد ثبت کنیم. بعد از ثبت هزینه ها باید معادله حسابداری برقرار (تراز) باشد.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 5 : کسب درآمد خدمات بصورت نسیه

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 7 : پرداخت بدهی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.