خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 7 : پرداخت بدهی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 7 : پرداخت بدهی
نویسنده : امیر انصاری
تراکنش 7

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشرکت اسمارت تاچ مبلغ 300$ بابت بدهی قبلی، خرید تجهیزات نسیه پرداخت می کند. در حسابداری، می گوییم که شرکت 300$ بدهی خود را پرداخت کرد. تاثیر این رویداد در معادله حسابداری کاهش موجودی نقد و کاهش در حسابهای پرداختنی می باشد که در شکل زیر نمایش داده شده است:

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 7 : پرداخت بدهی
ثبت رویداد مالی پرداخت بدهی
نوع تراکنش سرمایه + بدهیها = داراییها داراییها داراییها داراییها
سرمایه برایت + حسابهای پرداختنی = زمین تجهیزات اداری حسابهای دریافتنی موجودی نقد
35.200 + 500 = 20.000 500 3.000 12.200
پرداخت بدهی + -300 = -300
35.200 + 200 = 20.000 500 3.000 11.900

پرداخت پول نقد بابت بدهی تاثیری در مبلغ تجهیزات اداری (دارایی) ندارد . اسمارت تاچ یک بدهی را پرداخت کرده است (حسابهای پرداختنی 300$ کاهش یافته است.). طبیعتآ پرداخت وجه نقد باعث می شود که مبلغ 300$ از وجوه نقد شرکت نیز کاسته شود.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 6 : پرداخت هزینه

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 8 : تراکنش مالی شخصی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.