خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 8 : تراکنش مالی شخصی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 8 : تراکنش مالی شخصی
نویسنده : امیر انصاری
تراکنش 8

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشینا برایت (مالک شرکت اسمارت تاچ) ، یکسری مواد غذایی به قیمت 200$ خریداری می کند، و مبلغ آنرا از پول شخصی خودش می پردازد. این رویداد مربوط به شرکت اسمارت تاچ نمی باشد و هیچ تاثیری در آژانس آموزش الکترونیکی اسمارت تاچ ندارد و بنابراین توسط کسب و کار ثبت نمی شود. این تراکنش ، یک تراکنش شخصی مربوط به خود شینا برایت می باشد، و نه مرتبط با آژانس آموزش الکترونیک اسمارت تاچ. این تراکنش اصل موجودیت (فرض شخصیت جداگانه حسابداری) را بخوبی نشان می دهد.

مفهوم موجودیت . فرض شخصیت حسابداری جداگانه

پایه ای ترین مفهوم حسابداری موجودیت می باشد. یک موجودیت حسابداری یک کسب و کار است که بعنوان یک واحد اقتصادی مجزا محسوب می گردد. ما برای هر موجودیت مرزهایی ترسیم می کنیم تا امور مربوط به آن را از سایر موجودیت ها متمایز کنیم. یک موجودیت به یک کسب و کار اشاره می کند که از صاحب آن متمایز می باشد.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 7 : پرداخت بدهی

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 9 : وصول مطالبات

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.