خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 9 : وصول مطالبات

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 9 : وصول مطالبات
نویسنده : امیر انصاری
تراکنش 9در رویدادهای قبلی دیدید که شرکت مقداری خدمات رایگان را بصورت نسیه به مشتریانش ارائه داد. اکنون شرکت مبلغ 1.000$ از بدهیهایش را وصول می کند. هنگام وصول مطالبات بصورت نقدی ، مبلغ وصول شده در حساب موجودی نقد ثبت می گردد. آیا باید در حساب درآمد خدمات مبلغی ثبت گردد؟ نه. چون هنگام ارائه خدمات نسیه شرکت این کار را انجام داده است. در اینجا باید حسابهای دریافتنی را کاهش داد. حسابهای دریافتنی کاهش پیدا می کنند چون مبلغ 1.000$ را که شرکت انتظار داشت در آینده دریافت کند امروز دریافت کرده است و در واقع آینده فرا رسیده است. تاثیر این رویداد در معادله حسابداری به شرح زیر می باشد:

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 9 : وصول مطالبات
ثبت رویداد مالی وصول نقدی مطالبات
نوع تراکنش سرمایه + بدهیها = داراییها داراییها داراییها داراییها
سرمایه برایت + حسابهای پرداختنی = زمین تجهیزات اداری حسابهای دریافتنی موجودی نقد
35.200 + 200 = 20.000 500 3.000 11.900
وصول مطالبات + = -1.000 +1.000
35.200 + 200 = 20.000 500 2.000 12.900

در این عملیات مجموع داراییها تغییری نمی کند. چرا؟ زیرا شرکت اسمارت تاچ یکی از داراییها را با دیگری جایگزین نموده است. در اینجا موجودی نقد جایگزین حسابهای دریافتنی می گردد.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 8 : تراکنش مالی شخصی

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 10 : فروش زمین

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.