خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 10 : فروش زمین

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 10 : فروش زمین
نویسنده : امیر انصاری
تراکنش 10

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارآژانس آموزشی اسمارت تاچ برخی زمین های متعلق به خودش را می فروشد. قیمت فروش این قطعه زمین ها 9.000$ می باشد که با بهای تمام شده خرید آن برابر می باشد، بنابراین شرکت از بابت فروش این زمین نه سودی می کند و نه زیانی می بیند. مبلغ فروش زمین بصورت نقدی دریافت می شود، تاثیر این رویداد مالی بر معادله حسابداری به شرح زیر می باشد:

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 10 : فروش زمین
ثبت رویداد مالی فروش نقدی زمین
نوع تراکنش سرمایه + بدهیها = داراییها داراییها داراییها داراییها
سرمایه برایت + حسابهای پرداختنی = زمین تجهیزات اداری حسابهای دریافتنی موجودی نقد
35.200 + 200 = 20.000 500 2.000 12.900
فروش زمین + = -9.000 +9.000
35.200 + 200 = 11.000 500 2.000 21.900


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 9 : وصول مطالبات

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 11 : برداشت نقدی مالک (برداشت از سرمایه)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.