خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: حساب، دفتر روزنامه، و دفتر کل

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: حساب، دفتر روزنامه، و دفتر کل
نویسنده : امیر انصاری
پایه ای ترین دستگاه خلاصه شده حسابداری، حساب می باشد. یک حساب، جزئیات تراکنش های مربوط به تمامی تغییرات رخ داده در یک دارایی خاص، یک بدهی خاص ، و یا یک حساب سرمایه مالک خاص (یا سرمایه سهامداران در شرکتهای سهامی) در طول یک دوره مالی مشخص می باشد. همانطور که در فصل یک دیدید، تراکنشهای کسب و کار باعث این تغییرات می گردند.حسابدارها ابتدا تراکنشها را در دفتر روزنامه ثبت می کنند، دفتر روزنامه محلی است که تراکنشها به ترتیب وقوع زمانی (بر مبنای تسلسل تاریخی) در آن ثبت می گردند. سپس حسابدارها این تراکنشها را در دفاتر مربوط به هر حساب ثبت می کنند که به آن دفاتر ، دفتر کل حساب گفته می شود. یک فهرست از تمامی حسابهای کل و مانده آنها ، تراز آزمایشی نامیده می شود.

شکل زیر خلاصه ای از فرآیند حسابداری می باشد که در این فصل پوشش داده شده است. یک لحظه صبر کنید تا با این اصطلاحات مهم آشنا شوید. در ادامه شما از این واژه ها ، بارها و بارها استفاده خواهید کرد.

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: حساب، دفتر روزنامه، و دفتر کل
ترجمه تصویر :
  • تراکنشها را در دفتر روزنامه ثبت کنید.
  • آنها را به دفاتر کل منتقل کنید.
  • تراز آزمایشی را تهیه کنید.

  • حساب : جزئیات تراکنشهای ثبت شده مربوط به یک دارایی، بدهی، یا سرمایه خاص.
  • دفتر روزنامه : تراکنش ها بر اساس ترتیب وقوع زمانی آنها.
  • دفتر کل : دفتر مخصوصی که تمامی حسابها به همراه مانده آنها در آن ثبت و نگهداری می شود.
  • تراز آزمایشی : فهرستی از تمامی حسابهای کل به همراه مانده آنها.

حسابها به سه دسته بندی عمده مطابق با معادله حسابداری تقسیم می شوند:
سرمایه مالک + بدهیها = داراییها


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت تراکنش های کسب و کار

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: داراییها

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.