خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: فهرست مراحل فرآیند ثبت تراکنشهای مالی در دفتر روزنامه

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: فهرست مراحل فرآیند ثبت تراکنشهای مالی در دفتر روزنامه
نویسنده : امیر انصاری
در عمل، حسابدارها تراکنشهای مالی را در دفتر روزنامه ثبت می کنند، فرآیند ثبت تراکنش مالی در دفتر روزنامه سه مرحله دارد:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار  1. شناسایی حسابهای تحت تاثیر قرار گرفته و شناسایی نوع حساب (دارایی، بدهی، یا سرمایه مالک).
  2. تعیین اینکه هر حساب افزایش پیدا کرده و یا کاهش پیدا کرده است. از قوانین بدهکار و بستانکار کردن در این مرحله استفاده می شود.
  3. ثبت تراکنش در دفتر روزنامه، همراه با شرح مختصری در مورد تراکنش انجام شده. ابتدا سمت بدهکار تراکنش ثبت می گردد. سمت بستانکار تراکنش با مقداری فاصله نسبت به سمت بدهکار ثبت می گردد (اصطلاحآ دندانه دار می شود). مجموع بدهکار و مجموع بستانکار بعد از ثبت تراکنش، باید همواره برابر باشند. این مرحله را ثبت روزنامه می گویند.

مراحل ثبت تراکنشها در دفتر روزنامه خواه با نرم افزارهای کامپیوتری انجام شود و یا اینکه بصورت دستی انجام پذیرد تفاوتی ندارند و یکسان هستند.

بیایید اولین تراکنش را در دفتر روزنامه ثبت کنیم : شینا برایت مالک شرکت اسمارت تاچ مبلغ 30.000$ در شرکتش سرمایه گذاری می کند.

  1. گام اول : حسابهای تحت تاثیر قرار گرفته از این تراکنش حساب موجودی نقد و حساب سرمایه برایت می باشد. حساب موجودی نقد یک دارایی می باشد. حساب سرمایه برایت یک حساب سرمایه می باشد.
  2. گام دوم : هر دو حساب فوق به میزان 30.000$ افزایش پیدا می کنند. افزایش دارایی ها در ستون بدهکار ثبت می گردد. بنابراین ، ما حساب موجودی نقد را بدهکار می کنیم چون یک حساب دارایی می باشد. حساب سرمایه افزایش پیدا می کند چون توسط مالک سرمایه گذاری صورت پذیرفته است. افزایش در حساب سرمایه در ستون بستانکار ثبت می گردد. بنابراین ما حساب سرمایه برایت را بستانکار می کنیم.
  3. گام سوم : ثبت تراکنش در دفتر روزنامه که به شرح زیر می باشد :

ثبت تراکنش در دفتر روزنامه
تاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
آپریل 1 موجودی نقد سرمایه گذاری مالک شینا برایت 30.000
سرمایه برایت سرمایه گذاری مالک شینا برایت 30.000

ثبت روزنامه شامل چهار بخش می باشد:

  • تاریخ تراکنش.
  • عنوان حسابهای بدهکار شده همراه با مبلغ بدهکار.
  • عنوان حسابهای بستانکار شده همراه با مبلغ بستانکار.
  • شرح مختصری از تراکنش مالی مربوطه.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: افزایش و کاهش در حسابها

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.