خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: مانده عادی یک حساب

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: مانده عادی یک حساب
نویسنده : امیر انصاری
مانده عادی یک حساب بدهکار یا بستانکار می باشد، ستونی که افزایش حساب در آن ثبت می شود بعنوان مانده عادی حساب شناخته می شود. برای مثال، داراییها معمولآ مانده بدهکار دارند، بنابراین داراییها حسابهای با مانده بدهکار هستند. بدهیها و سرمایه به طور معمول نوع مانده متضادی با داراییها دارند، بنابراین بدهیها و سرمایه حسابهای با مانده بستانکار می باشند. هزینه ها و برداشت حسابهای سرمایه هستند که مانده بدهکار دارند (برخلاف سایر انواع حسابهای سرمایه). نوع مانده حسابهای هزینه و برداشت بستانکار می باشد زیرا سرمایه را کاهش می دهند. درآمدها سرمایه را افزایش می دهند، بنابراین مانده معمولی حسابهای درآمد بستانکار می باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارهمانطور که پیشتر دیدیم، سرمایه مالک شامل موارد زیر می باشد:

  • سرمایه – یک حساب با نوع مانده بستانکار
  • برداشت – یک حساب با نوع مانده بدهکار
  • درآمد – یک حساب با نوع مانده بستانکار
  • هزینه – یک حساب با نوع مانده بدهکار

یک حساب با نوع مانده معمولی بدهکار، ممکن است گاهی اوقات مانده بستانکار داشته باشد. مانده بستانکار برای این حساب نمایانگر مبالغ منفی می باشد. برای مثال، موجودی نقد مانده معمولی بدهکار دارد، اگر کسب و کار بیش از اعتبارش (بیش از موجودی) از حساب بانکی پول برداشت کند، مانده حساب موجودی نقد بستانکار می شود (در برخی موارد بانکها برای مشتریان معتبرشان این کار را انجام می دهند و علیرغم کسر موجودی به اعتبار مشتری چکش را پاس می کنند). همچنین، حسابهای پرداختنی بطور معمول مانده بستانکار دارند، اما اگر شرکت بیش از بدهیش پول پرداخت کند ، مانده حسابهای پرداختنی بستانکار می گردد. در موارد دیگر، یک مانده حساب غیر معمول نمایانگر خطا می باشد. برای مثال، مانده بستانکار در حساب تجهیزات اداری ، اثاثیه، یا ساختمان یک خطا محسوب می شود ، زیرا مانده منفی در مورد آنها هیچ مفهومی ندارد. در هر ثبت روزنامه، ما نوع حساب را مشخص می کنیم و اینکه آن افزایش پیدا کرده است، یا کاهش.

نکته در مورد مانده حسابها : داراییها، هزینه ها، و برداشت مانده بدهکار دارند. بدهیها، سرمایه، و درآمدها مانده بستانکار دارند.

توقف و تفکر :
واژه های بدهکار و بستانکار واقعآ معنای راست و چپ می دهند. یک روش برای یادگیری اینکه یک حساب خاص چه نوع مانده ای دارد مرتبط کردن حساب با معادله حسابداری می باشد. داراییها در سمت راست هستند پس آنها نوع مانده بدهکار (سمت راست) دارند. بدهیها و سرمایه در سمت چپ هستند پس نوع مانده آنها بستانکار (سمت چپ) می باشد. پس بیاد داشته باشید بدهکار سمت راست و بستانکار سمت چپ است، یاد آوری این موضوع در درک نوع مانده حساب به شما کمک می کند.

حالا بیایید چیزهای جدیدی را که یاد گرفته اید در عمل بکار ببندید، برای این منظور تراکنشهای شرکت اسمارت تاچ را که در فصل یک دیدید دوباره مرور خواهیم کرد.

شکل 2-9 جریان داده ها در سیستم حسابداری را خلاصه وار نشان می دهد. در صفحات بعد، ما تراکنشهای شرکت اسمارت تاچ را مطابق آموزشهای جدید ثبت خواهیم کرد. بخاطر داشته باشید ما مشغول حسابداری شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ هستیم و نه حسابداری تراکنشهای مالی شخصی شینا برایت (مالک شرکت مذکور) . و دلیل آن هم اصل فرض شخصیت مالی جداگانه در حسابداری می باشد.

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: مانده عادی یک حساب

آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: گسترش قوانین بدهکار و بستانکار : درآمدها و هزینه ها

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: مستندات (مدارک اولیه) تراکنشهای مالی

نمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.