خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: مستندات (مدارک اولیه) تراکنشهای مالی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: مستندات (مدارک اولیه) تراکنشهای مالی
نویسنده : امیر انصاری
همانطور که در بخش دوم از تصویر 2-9 دیدید، داده های حسابداری از روی مستندات تراکنشهای مالی ایجاد می شوند.در شکل 2-9 ، شرکت اسمارت تاچ 30.000$ وجه نقد دریافت می کند و آن را به حساب سرمایه برایت (مالک شرکت اسمارت تاچ) منظور می کند. برگه رسید سپرده بانکی مدرکی (مستندات) است که مبلغ دریافتی توسط کسب و کار را نشان می دهد. بر مبنای مستندات ، برایت تعیین می کند که ثبت روزنامه چگونه و با چه مبلغی صورت پذیرد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاروقتیکه شرکت تجهیزاتی را بصورت نسیه خریداری می کند، فروشنده فاکتوری را برای شرکت اسمارت تاچ ارسال می کند. فاکتور خرید منبع سند می باشد که به شرکت می گوید چه مبلغی را و در چه تاریخی باید پرداخت کند. همچنین فاکتور نشان می دهد که شرکت اسمارت تاچ چه اقلامی را خریداری کرده است و بهای هر قلم چقدر است، این مستند (فاکتور خرید) چگونگی ثبت روزنامه را تعیین می کند.

شرکت اسمارت تاچ ممکن است حساب پرداختنی اش را با چک بپردازد، یک مستند دیگر. چک و فاکتور خرید به شرکت اطلاعاتی را می دهد که برای ثبت دقیق داده های حسابداری به آنها نیاز دارد.

هنگامیکه شرکت اسمارت تاچ خدمات آموزشی را به مشتریانش ارائه می دهد، شرکت فاکتور فروشی را برای مشتری ایمیل می کند. فاکتور فروش شرکت اسمارت تاچ یک مستند (مدرک) حسابداری می باشد که به شرکت اسمارت تاچ می گوید چه مقدار درآمد و از چه بابتی باید ثبت کند.

انواع مختلفی از مستندات حسابداری وجود دارند. در تراکنشهایی که در ادامه خواهید داد، ما برخی از عمومی ترین انواع مستندات را بررسی خواهیم کرد، که شرکت اسمارت تاچ از آنها استفاده کرده است.

نکته کلیدی :
یک تراکنش (رویداد مالی ) اتفاق می افتد و در اسناد منبع (مستندات) ثبت می گردد. سپس، ما حسابهای تحت تاثیر قرار گرفته از آن تراکنش را شناسایی می کنیم و سپس با استفاده از قوانین بدهکار و بستانکار کردن شش نوع حساب اصلی (دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد، هزینه، وبرداشت) تعیین می کنیم که آیا افزایش در حساب صورت پذیرفته است یا کاهش در حساب واقع شده است. بعد از آن تراکنش را در دفتر روزنامه ثبت می کنیم،ابتدا موارد بدهکار و سپس موارد بستانکار را در دفتر روزنامه می آوریم. جمع مقادیر بدهکار و بستانکار حاصل از تراکنش در دفتر روزنامه باید برابر باشند. در پایان داده های دفتر روزنامه را به دفتر کل (حساب T) منتقل می کنیم.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: مانده عادی یک حساب

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 1 : سرمایه گذاری مالک

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.