خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 1 : سرمایه گذاری مالک

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 1 : سرمایه گذاری مالک
نویسنده : امیر انصاری
شرکت اسمارت تاچ در تاریخ 1 آپریل 2013 مبلغ 30.000$ از شینا برایت مالک شرکت، دریافت می کند و این مبلغ را به حساب سرمایه برایت منظور می کند. این مبلغ به حساب بانکی شرکت اضافه می شود و رسید واریزی آن در تصویر زیر قابل مشاهده می باشد:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارآموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 1 : سرمایه گذاری مالک
موجودی نقد شرکت افزایش می یابد که یک دارایی می باشد، بنابراین ما حساب موجودی نقد را بدهکار می کنیم. میزان سرمایه مالک در شرکت نیز افزایش می یابد، پس ما حساب سرمایه برایت را بستانکار می کنیم.

ثبت روزنامه و ثبت دفتر کل مربوط به این رویداد را در شکل زیر مشاهده می کنید:

ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل


دفتر روزنامهتاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
1 آپریل موجودی نقد سرمایه گذاری مالک 30.000
1 آپریل سرمایه برایت سرمایه گذاری مالک 30.000دفتر کل


موجودی نقدتاریخ بدهکار بستانکار
1 آپریل 30.000

سرمایه برایتتاریخ بدهکار بستانکار
1 آپریل 30.000
آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: مستندات (مدارک اولیه) تراکنشهای مالی

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 2 : خرید زمین

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.