خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 2 : خرید زمین

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 2 : خرید زمین
نویسنده : امیر انصاری
در تاریخ 2 آپریل 2013 شرکت اسمارت تاچ مبلغ 20.000$ بابت خرید زمینی می پردازد. این خرید موجودی نقد را کاهش می دهد. بنابراین، ما حساب موجودی نقد را بستانکار می کنیم. دارایی دیگری، بنام زمین افزایش می یابد. بنابراین ما حساب زمین را بدهکار می کنیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل


دفتر روزنامهتاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
2 آپریل زمین پرداخت نقدی بابت خرید زمین 20.000
2 آپریل موجودی نقد پرداخت نقدی بابت خرید زمین 20.000دفتر کل


موجودی نقدتاریخ بدهکار بستانکار
2 آپریل 20.000

زمینتاریخ بدهکار بستانکار
2 آپریل 20.000
آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 1 : سرمایه گذاری مالک

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 3 : خرید نسیه تجهیزات اداری

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.