خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 3 : خرید نسیه تجهیزات اداری

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 3 : خرید نسیه تجهیزات اداری
نویسنده : امیر انصاری
در تاریخ 3 آپریل 2013 شرکت اسمارت تاچ مقداری تجهیزات اداری را به مبلغ 500$ ، بصورت نسیه خریداری می کند. شکل زیر فاکتور خرید مربوطه می باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارآموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 3 : خرید نسیه تجهیزات اداری
شرکت اسمارت تاچ فعلآ قصد استفاده از این تجهیزات را ندارد و قرار است تا در آینده از آنها استفاده کند، این تجهیزات اداری در آینده منافعی را برای اسمارت تاچ به دنبال خواهد داشت، پس تا زمانیکه از آنها استفاده نشده است، جزئی از داراییهای شرکت محسوب می گردند. (در فصل سه در مورد حسابداری استفاده از تجهیزات بیشتر بحث خواهیم کرد).

دارایی تجهیزات اداری افزایش پیدا کرده است، بنابراین ما حساب تجهیزات اداری را بدهکار می کنیم. حسابهای پرداختنی که جزء بدهیهای شرکت می باشد نیز افزایش پیدا کرده است، پس ما حسابهای پرداختنی را بستانکار می کنیم.

ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل


دفتر روزنامهتاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
3 آپریل تجهیزات اداری خرید نسیه تجهیزات اداری 500
3 آپریل حسابهای پرداختنی خرید نسیه تجهیزات اداری 500دفتر کل


تجهیزات اداریتاریخ بدهکار بستانکار
3 آپریل 500

حسابهای پرداختنیتاریخ بدهکار بستانکار
3 آپریل 500
آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 2 : خرید زمین

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 4 : کسب درآمد نقدی از فروش خدمات

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.