خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 5 : فروش نسیه خدمات

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 5 : فروش نسیه خدمات
نویسنده : امیر انصاری
در تاریخ 10 آپریل 2013 شرکت اسمارت تاچ یکسری خدمات آموزشی را به مشتریانش ارائه می دهد، مشروط بر اینکه مشتریان بعدآ هزینه این خدمات را بپردازند. شرکت مبلغ 3.000$ درآمد خدمات (البته بصورت نسیه) کسب می کند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین تراکنش حسابهای دریافتنی را افزایش می دهد، بنابراین ما دارایی حسابهای دریافتنی را بدهکار می کنیم. درآمد خدمات نیز افزایش پیدا می کند و ما حساب درآمد خدمات را بستانکار می کنیم.

ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل


دفتر روزنامهتاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
10 آپریل حسابهای دریافتنی ارائه خدمات آموزشی بصورت نسیه 3.000
10 آپریل درآمد خدمات ارائه خدمات آموزشی بصورت نسیه 3.000دفتر کل


حسابهای دریافتنیتاریخ بدهکار بستانکار
10 آپریل 3.000

درآمد خدماتتاریخ بدهکار بستانکار
10 آپریل 3.000به تفاوتها و شباهتهای تراکنش 4 و تراکنش 5 دقت کنید. درهر دو تراکنش، درآمد خدمات افزایش پیدا کرده است (بستانکار شده) زیرا در هر دو تراکنش شرکت درآمد کسب کرده است. اگرچه، در تراکنش 4 مبلغ درآمد کسب شده بصورت نقدی و همزمان با ارائه خدمات دریافت شده است، و در تراکنش 5 شرکت قرار است که مبلغ خدمات فروخته شده را در آینده دریافت کند (حسابهای دریافتنی ایجاد شده است). این یک تفاوت کلیدی است، مبلغ خدمات ارائه شده، ربطی به هنگام دریافت آن ندارد. تراکنش مربوط به فروش خدمات باید بلافاصله و در هنگام نهایی شدن فروش خدمات ثبت گردد، و نباید برای ثبت آن منتظر تسویه حساب کامل ماند.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 4 : کسب درآمد نقدی از فروش خدمات

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 6 : پرداخت هزینه

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.